Lounais-Häme

FSHKY käynnistää yt-neuvottelut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä käynnistyvät yt-neuvottelut. Neuvottelujen piirissä on erikoissairaanhoidon kirurginen toiminta, sisätautiosastot, lääkekeskus, aikuispsykiatrian vuodeosasto- ja avohoito sekä ne muut toiminnot, jotka ovat vuoden 2018 talousarvion muutosesitysten kohteena esim. henkilöstöjärjestelyjen tai toiminnan rakenteiden muuttamisen osalta. Yhtenä syynä järjestelyihin on vuoden alussa voimaan tuleva terveydenhuoltolain siirtymäsäännös, joka lopettaa leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävän leikkaustoiminnan Forssan sairaalassa. Hykystä siirtyy Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille noin 900 leikkausta vuodessa. Nyt leikkaussalitoiminnot sopeutetaan vastaamaan uutta tilannetta.

Eilisessä kuntayhtymän hallituksen kokouksessa suunnitellut sairaansijavähennykset rajattiin koskemaan tässä vaiheessa vain kirurgisia toimintoja. Yhtymähallituksen päätös oli yksimielinen. Kirurgiselta vuodeosastolta suunnitellaan vähennettäväksi 13 sairaansijaa, kun yhtymäjohtaja Juha Heino esitti vähennykseksi 25 sairaansijaa. Tällöin vähennys olisi koskenut myös psykiatrian vuodeosastoa.

Yhtymähallitus velvoitti sairaalan johtoa käynnistämään psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja päihdehuollon avo- ja vuodeosastohoidon kehittämisen vastaamaan potilaiden tarvetta. Selvitys pitää saada yhtymähallituksen käsittelyyn ensi vuoden maaliskuussa. Tämän jälkeen yhtymähallituksella on edellytykset tehdä päätös psykiatristen sairaansijojen määrästä. Terveydenhuollon toiminnot suunnitellaan järjestettäväksi erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa yhtenä palvelualueena. Hallituksen päätöksen myötä henkilöstömenoja karsitaan sijaisten käytön vähentämisellä ja avoimien toimien ja virkojen täyttämättä jättämisellä, mikäli se on vain mahdollista. Palveluiden ostoja mm. työnohjauksessa ja puhtauspalveluissa vähennetään. Ensi vuoden talousarvioesitykseen on budjetoitu miljoonan euron alijäämä, jonka kate löytyy tällä hetkellä ylijäämänä kuntayhtymän taseesta. Yhtymähallituksen esitykseen kuuluu myös asiakasmaksujen korottaminen kymmenellä prosentilla nykytasosta. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti