Lounais-Häme

FSHKY laatii tiukkaa säästöbudjettia

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä joutuu supistamaan toimintojaan ensi vuoden talousarviolle asetettujen tavoitteiden sekä leikkaustoimintojen loppumisen vuoksi.

Vuoden alusta voimaan tulevien leikkaustoimintaa koskevien säädösten takia Forssan sairaalan leikkaussalitoiminnoissa käynnistetään yt-menettely.

Yt-menettelyn piirissä on 11 sairaanhoitajaa. Yt-menettelyssä on tavoitteena löytää ratkaisu, jonka mukaan henkilöstö voisi siirtyä vanhoina työntekijöinä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelukseen.

Tämän hetken tiedon mukaan ainakin viidelle sairaanhoitajalle löytyisi työpaikka keskussairaalasta, kun leikkaustoiminta Hämeenlinnassa lisääntyy.

 

Johtoryhmän esityksen mukaan vuodeosastoilta vähennettäisiin kirurgiselta osastoilta 13 sairaansijaa ja psykiatriselta osastolta 12 sairaansijaa.

Tällä hetkellä sairaalassa on kaikkiaan 128 sairaansijaa. Johtoryhmän mukaan vähennys on perusteltua, sillä palveluiden käyttöaste on ollut psykiatrian vuodeosastohoidossa matala ja sen arvellaan laskevan myös kirurgialla leikkaustoimintamuutosten johdosta.

Psykiatrisen vuodeosastohoidon vähentämisen yhteydessä vahvistetaan psykiatrian avopalveluja. Sairaansijojen vähentämisen myötä A-klinikan ja perheneuvolan toiminnat voidaan siirtää vuokratiloista sairaalan tiloihin.

Säästötoimena suunnitellaan avoimien vakanssien osittaista täyttämättä jättämistä ja sijaisten käytön merkittävää vähentämistä. Sijaisten käytöstä on kertynyt noin viiden miljoonan kulut vuositasolla.

Kuntayhtymän palveluksessa on tällä hetkellä sijaiset mukaan lukien noin 1 200 henkilöä. Henkilöstömenoihin liittyvä säästötavoite on noin 600 000 euroa.

 

Forssan sairaalassa jatkuu ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys, jossa on kaksi päivystävää lääkäriä päivä- ja ilta-aikaan ja yksi päivystäjä yöaikaan ja virkasuhteessa oleva lääkäri takapäivystäjänä.

Arvioiden mukaan Hämeenlinnan keskussairaalan päivystykseen matkaa Forssan seudulta erikoissairaanhoidon päivystykseen noin 1 200 potilasta vuodessa enemmän kuin tällä hetkellä.

Säästöjä etsitään lisäksi palveluiden ostosta ja tilavuokrista. Säästöjä ei kuitenkaan kohdisteta esimerkiksi henkilöstön koulutukseen ja virkistystoimintaan.

Esitys ensi vuoden talousarvioksi on rakennettu miljoona euroa alijäämäiseksi, sillä Hykyn taseessa on vastaava ylijäämä.

Suunnitteilla on myös kymmenen prosentin korotus asiakasmaksuihin, jolla arvioidaan kerättävän noin 300 000 euron lisärahoitus talouden tasapainottamiseen. FL

 

Talousarvion avainlukuja
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ensi vuoden toimintamenoksi on budjetoitu hieman yli 129 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenojen osuus on 53,6 miljoonaa euroa. Summa on noin 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.Toimintatuotoista yli 85 prosenttia kerätään kuntamaksuina.Ensi vuonna kuntamaksuihin on luvassa yhteensä 1,4 miljoonan euron eli 1,26 prosentin korotus. Nousussa on mukana sairaanhoitopiirin kuntamaksujen sopimusohjauksen mukainen nousu yli 900 000 euroa.Asiakasmaksujen 10 prosentin korotuksella arvioidaan kuntayhtymän keräämien asiakasmaksujen pysyvän ensi vuonna tämän vuoden tasolla.Ensi vuonna palveluiden ostoihin on varattu 62,1 miljoonaa euroa.Kasvua tähän vuoteen on yli viisi miljoonaa euroa. Nousu selittyy leikkaustoiminnan siirrosta Hämeenlinnaan keskussairaalan tehtäväksi.Ensi vuonna kuntayhtymä ei ota lainaa.Investointien kokonaismäärä on ensi vuonna 1,5 miljoonaa euroa. Summasta 450000 euroa on varattu atk-ohjelmiin ja laitehankintoihin. 

Uusimmat

Fingerpori

comic