Lounais-Häme Forssan seutu

FSHKY ohjaa rintamaveteraanit kuntoutukseen - Kuntoutus kuuluu myös aviopuolisolle

Kuntoutus kuuluu myös aviopuolisolle.
Rintamaveteraani saa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä osto-osoituksen kuntoutukseen. Kuvituskuva. Kuva: Tapio Tuomela
Rintamaveteraani saa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä osto-osoituksen kuntoutukseen. Kuvituskuva. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) on vahvistanut periaatteet rintamaveteraanien kuntoutukselle vuodelle 2019.

Rintamaveteraanien kuntoutusta toteutetaan valtion määrärahoin. Sitä voi hakea rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnuksen omaava veteraani. Myös rintamaveteraanin puoliso voi osallistua kuntoutukseen.

Kuntayhtymässä avohoidon ylilääkäri päättää rintamaveteraanien kuntoutukseen hyväksymisestä.

Kuntoutusmuotoja voivat olla laitoskuntoutus ja avokuntoutus. Avokuntoutusta ovat päiväkuntoutus ja fysioterapian, toimintaterapian, puheterapian ja muun terapian yksilölliset hoitosarjat, psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus sekä erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit tai pelkkä jalkojenhoito.

Avokuntoutus voi tapahtua kotona tai hoitolaitoksessa. Avokuntoutuksen tulee olla ensisijainen kuntoutusmuoto silloin, kun se mahdollistaa tavoitellun hoitotuloksen.

Avokuntoutusta voidaan antaa veteraanille päiväkuntoutuksena, käynteinä hoitolaitoksessa tai kotikäynteinä.

Päiväkuntoutuksen määrä vaihtelee toimintakykyluokan mukaan 10:ssä ja 20 päivässä. Avokuntoutusta voi saada 20–30 kertaa. Myös aviopuoliso on oikeutettu kuntoutukseen.

Laitoskuntoutuksessa kuntoutusjakso on yleensä kahden viikon pituinen (toimintakykyluokat I-II), mutta voi erityisistä syistä olla tätä pidempi, enintään neljä viikkoa. Toimintakykyluokan III veteraanille kuntoutus voi olla kuitenkin enintään 10 vuorokautta.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa enintään 14 vuorokauden tai 10 vuorokauden ajan. Ajan pituus riippuu veteraanin toimintakykyluokasta.

FSHKY:n ohjeiden mukaan kuntoutusjakson välin ei ilman erityistä perustetta tulisi olla vuotta pidempi.

Kuntoutettava saa osto-osoituksen, jossa ilmoitetaan kuntoutuksessa noudatettavat korvausperusteet.

Yhtymähallitus seuraa määrärahan käyttöä. Siksi se saa kerran vuodessa raportin rintamaveteraanien kuntoutuksen toteutumisesta ja määrärahan käytöstä.

Säännöllisesti vuosittain

Rintamaveteraanien ja heidän aviopuolisoidensa kuntoutus perustuu rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettuun lakiin ja asetukseen ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin.

Kuntoutuksessa noudatetaan lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön rintamaveteraanien kuntoutukseen kuuluvasta tutkimuksesta ja hoidosta antamia ohjeita ja Valtiokonttorin kullekin vuodelle antamia ohjeita.

Tavoitteena on säännöllinen vuosittainen kuntoutus niin, että vähintään puolet kuntoutuksesta toteutetaan avo- ja päiväkuntoutuksena.

Kenelle?

Kuntoutukseen valittavan veteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava henkilö.

Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen.

Uusimmat

Näkoislehti

21.9.2020

Fingerpori

comic