Lounais-Häme

FSHKY valmistautuu muutokseen

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtaja Juha Heino sanoo valmistelutyötä tehtävän hyvässä yhteistyössä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa.

Kun polku Pihlajalinna-yhteistyön käynnistämiseksi tuli Forssan seudun kaikissa kunnissa loppuun käydyksi, on yhteistyölle sairaanhoitopiirin ja OmaHäme-hankkeen kanssa saatu työrauha.

Heino toteaa, että FSHKY:n johtoryhmä käytti yhteisyritysvalmisteluun todella suuren määrän työaikaa. Heino ei halua enää lähteä avaamaan Pihlajalinnan hankekaappia. Se on pantu hänen osaltaan virkamiehenä kiinni.

FSHKY ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ovat perustaneet neljä valmistelevaa työryhmää erikoissairaanhoidon muutosten toimeenpanoon. Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut jatkavat hykyssä entisellään aina vuoteen 2020, jolloin maakunnan pitäisi ottaa sote-kokonaisuus haltuunsa.

Ensimmäisessä perustetussa työryhmässä pohditaan yhteistyötä ja työnjakoa leikkaustoiminnan muutosten osalta. Kun raskaamman kirurgian leikkaussalikapasiteetti keskitetään Hämeenlinnan keskussairaalaan, pohdintaan tulee polikliinisten toimenpiteiden lisääminen Forssan ja Riihimäen sairaaloissa. Keskittämisasetus on lopettamassa anestesian loppuessa Forssassa leikkaussalitoiminnot nykyisessä muodossa ensi vuoden alussa.

-Neuvotteluissa sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Seppo Rannan kanssa on päädytty ratkaisuun, että leikkausten siirto tapahtuisi siirtymävaiheen jälkeen vasta ensi maalis-huhtikuussa. Tähän on saatu aluehallintovirastolta jo alustava lupa, Heino sanoo.

Toisessa työryhmässä pohditaan muiden erikoisalojen yhteistyön lujittamista. Tähän ryhmään kuuluvat niin sisä- ja syöpätaudit kuin muidenkin erikoisalojen polikliiniset palvelut. Heinon mukaan näitä palveluita voitaisiin lisätä Forssan sairaalassa vastaamaan paremmin väestön palvelutarvetta. Kysyntää olisi esimerkiksi urologian eli miesten virtsaelinsairauksien hoidoissa.

Kolmannessa ryhmässä esillä ovat päivystykseen liittyvät asiat. Forssan sairaalassa jatkaa vuoden vaihteesta ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys, jossa ei ole enää öisin takapäivystäjää. Näin päivystyksestä vastaisi vuorossa oleva päivystäjä yksin kello 22-08.

Näiden kolmen ryhmän pitäisi saada työnsä valmiiksi lokakuun alkuun mennessä, jolloin tuloksia esitellään hykyn ja sairaanhoitopiirin johdolle. Myös kunnat pääsevät vaikuttamaan ennen loppuraporttien valmistumista. Loppuraporttien julkistamisen jälkeen kuntayhtymässä järjestetään henkilöstön tiedotustilaisuus suunnitelluista muutoksista.

Heinon mukaan lähtökohtana on Forssan sairaalan osalta se, että voitaisiin minimoida terveyshuoltolain aiheuttamat vaikutukset ja vahvistaa FSHKY:n palvelutarjontaa.

Tällä hetkellä kuntayhtymän palveluksessa on noin 1300 henkilöä, joista erikoissairaanhoidon piirissä työskentelee noin 300 henkilöä. Kuntayhtymän liikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa.

Muutosten edellyttämät yt-neuvottelut on tarkoitus aloittaa kuntayhtymässä syksyn aikana.

Kun kolme ryhmää ovat saaneet työnsä valmiiksi lokakuun alussa, aloittelee työnsä neljäs ryhmä, joka pohtii toiminnallisten muutosten vaikutuksia kuntamaksuihin. Neljännen ryhmän tulisi saada eurot ojennukseen 6.11.2017 mennessä. Aikataulu antaa myös kuntien talousjohdolle mahdollisuuden kuntien talousarvioiden laadinnassa ottaa huomioon muutokset ja saada kokonaisuus myös omistajakuntien päätettäväksi. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic