Lounais-Häme

FSHKY:n kuntamaksut kohoamassa 3,7 miljoonalla eurolla

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ensi vuoden talousarvion laadinnassa on arvioitu kuntamaksujen nousevan ensi vuonna 3,4 prosentilla eli 3,7 miljoonalla eurolla. Menojen kasvupaineista selittyy yli puolella sairaanhoitopiirin kuntamaksujen nousu ensi vuonna lähes yhdeksällä prosentilla eli noin kahdella miljoonalla eurolla. FSHKY:n oman toiminnan nettokustannusten arvioidaan kohoavan noin miljoonalla eurolla, joka edustaa vajaata yhtä prosenttia kuntayhtymän kokonaismenoista. Tähän miljoonaan euroon sisältyy mm. 391000 euron kustannukset toteutettavasta palkkaharmonisoinnista.

Lisäksi sairaanhoitopiirin kautta on ensi vuonna kirjautumassa ensihoito FSHKY:n kuluksi, jonka vuoksi kustannukset ovat nousemassa ensi vuonna arvioiden mukaan 17,4 prosenttia eli 184000 euroa.

FSHKY:n taloussuunnitelmassa ensi vuodelle tavoitellaan 500000 euron ylijäämäistä tulosta vuosina 2011 ja 2012 kertyneiden alijäämien kattamiseksi.

Ensi vuoden tilinpitoon vaikuttaa myös perustoimeentulotuen siirto Kelalle ensi vuoden alusta. Perustoimeentulotuen kustannukset olivat viime vuonna 1,27 miljoonaa euroa. Kunnat ovat rahoittaneet summasta puolet ja toisen puolen rahoitus on hoidettu kuntien perustoimeentulotukeen saamilla valtionosuuksilla, jotka kunnat ovat ohjanneet suoraan FSHKY:lle.

Taloussuunnittelu jatkuu niin, että kuntayhtymän eri palvelualueet laativat 2. päivään syyskuuta mennessä selkeät ja mitattavat toiminnalliset tavoitteet. Yhtymähallituksen suunnitteluseminaari on tarkoitus järjestää 3. päivä lokakuuta. Tätä seuraisivat kuntakohtaiset sopimusohjausneuvottelut 5.-7. päivä lokakuuta. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic