Lounais-Häme

FSHKY:ssä uhkaavat yt-neuvottelut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää uhkaa yt-neuvottelujen alkaminen, joiden piirissä olisi 140 työntekijää. Yt-neuvottelujen aloittaminen on esillä ensi maanantaina yhtymähallituksen esityslistalla. 
Syyksi yt-neuvottelujen aloittamiseksi esitetään tämän vuoden alussa voimaan astunutta terveydenhuoltolakia, joka uhkaa seutukunnan terveydenhuollon palveluita, työpaikkoja ja elinvoimaa.
Terveydenhuoltolain muutokset astuvat voimaan siirtymäajan jälkeen ensi vuoden alussa lopettaen leikkaustoiminnan nykymuodossaan ja ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen. Kokonaisuutena muutokset arvioidaan niin merkittäväksi, että ne johtavat nykymuotoisen erikoislääkärijohtoisen Forssan sairaalan toimintojen huomattavaan supistamiseen.

Yt-neuvottelussa arvioidaan muutosten vaikutus toimialoittain. Neuvottelujen kestoksi on arvioitu neljä kuukautta. Neuvotteluissa pyritään minimoimaan henkilöstövaikutukset.
– Yt-neuvottelujen aloittaminen on aina epämieluisa asia, koska neuvottelut luovat henkilöstöön epävarmuutta ja ahdistusta. Terveydenhuoltolain muutosten toiminnalliset vaikutukset ovat kuitenkin niin suuria, että yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen on juridisesti välttämätöntä, toteaa yhtymäjohtaja Juha Heino.
Heino toteaa, ettei yt-neuvottelujen aloittaminen liity mitenkään käynnissä olevaan yhteisyrityksen perustamisprosessiin, joka on nyt kuntien päätettävissä.  Hänen mukaansa näiden kahden asian toisiinsa liittäminen olisi todella törkeää ja epäeettistä. 
Heinon lausuma joutuu kummalliseen valoon henkilöstölle jaetun tiedotteen mukaan, jossa todetaan, että yhteisyrityksen perustamisen myötä tuotannollis-taloudellisista syistä toteutettavat yt-neuvottelut ovat tarpeettomat.

Heinon mukaan nyt on viimeinen hetki käynnistää aidot yt-neuvottelut. Hän toivoo lopputulosta, jossa henkilöstön asemaan täytyy puuttua mahdollisimman vähän.
FSHKY:ssä sen aloittamishetkellä vuoden 2014 alussa työskennellyt henkilöstö on irtisanomissuojan piirissä. Irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2018 loppuun mutta Irtisanomissuoja ei estä lomautuksia.
FSHKY on käynyt jo kevättalvesta lähtien neuvotteluja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa korvaavien toimintojen löytämiseksi. Korvaaviksi toiminnoiksi on esitetty paikallispuudutuksessa tehtäviä pientoimenpiteitä.
Nykymuotoinen ympärivuorokautinen yhteispäivystys muuttuu perusterveydenhuollon ympärivuorokautiseksi päivystykseksi. Perusterveydenhuollon päivystys ei riitä turvaamaan 24/7 toimivan erikoislääkärijohtoisen sairaalan toimintaedellytyksiä.

Oma Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg kummeksuu Heinon lausuntoja. Hänen mukaansa näyttää siltä, että kuntayhtymän henkilöstö on joutunut pelinappulaksi FSHKY:n ajaman yhteisyrityksen perustamisessa, kun päättäjiä pelotellaan. Samalla Lindberg toteaa, että asian vastuullinen valmistelu on jätetty kuntayhtymän puolesta tekemättä.
Lindbergin mukaan edessä olisivat yt-neuvottelut myös siinä tapauksessa, että yhteisyritys toteutuisi. 
– Leikkaustoiminnan jatkamisesta pitäisi keskustella Oma Hämeen sisällä eikä sen ulkopuolella. Ajoitus ja ulostulo mietityttävät, Lindberg sanoo.
Oma Häme on esittänyt, että yhteisyrityksen valmistelu tulisi keskeyttää. Oma Hämeen mielestä yhteisyritys ei ole Forssan seudun asukkaiden eikä maakunnan asukkaiden etu.
Lindbergin mukaan on kummallista, että FSHKY:ssä  ollaan käynnistämässä yt-neuvotteluja ilman, että se on neuvotellut edes sairaanhoitopiirin kanssa tulevista järjestelyistä. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic