Lounais-Häme

GTK ja Turun yliopisto tutkimusyhteistyöhön

Geologian tutkimuskeskus on aloittanut tutkimusyhteistyöprojektin Turun yliopiston kanssa Hämeessä.

Yhteistyön tarkoituksena on tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittäminen ja lisääminen toimijoiden välillä sekä tutkimuksen tehostaminen geologisesti tärkeillä alueilla luomalla uutta tietoa yhteiskunnan tarpeisiin.

Kaksivuotisessa projektissa tutkitaan Hämeen liuskejakson kallioperän rakenteita, koostumusta ja kehityshistoriaa. Tulosten avulla pyritään selvittämään Hämeen alueen kultaesiintymien erityispiirteitä ja löytämään yhtäläisyyksiä niiden välillä.

Tutkimustuloksien on tarkoitus palvella niin tieteellistä tutkimusta kuin käytännön malminetsintää ja siten luoda alueille uusia elinkeinomahdollisuuksia.

Projektiin liittyen GTK:n tutkijoita liikkuu etenkin Someron, Forssan ja Huittisten välisellä alueella. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic