Lounais-Häme Humppila

Hallinto-oikeus: Humppilan Mäntyrinnekauppojen valmistelussa tai päätöksenteossa ei puutteita

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kunnanhallituksen Mäntyrinne-päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.
Humppilan kunta myi Mäntyrinteen palvelukeskuksen rakennuksineen Attendolle vuonna 2017. Tätä nykyä Mäntyrinne on tyhjillään ja kunnan keskustaan on rakentunut uusi palvelukeskus. Kuva: Vanessa Lindholm
Humppilan kunta myi Mäntyrinteen palvelukeskuksen rakennuksineen Attendolle vuonna 2017. Tätä nykyä Mäntyrinne on tyhjillään ja kunnan keskustaan on rakentunut uusi palvelukeskus. Kuva: Vanessa Lindholm

Humppilan kunnanhallituksen loppuvuodesta 2017 hyväksymät kauppakirjat palvelutalo Mäntyrinteestä ja maanvuokraussopimuksesta eivät syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä niiden valmistelussa ollut puutteita. Näin toteaa Hämeenlinnan hallinto-oikeus helmikuun alussa antamassaan päätöksessä.

Lassi Antti Haarala teki hallinto-oikeuteen valituksen kunnanhallituksen päätöksestä ja vaati, että päätökset kumotaan ja asia palautetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Haarala perusteli vaatimustaan muun muassa sillä, että kunnanhallitus olisi ylittänyt toimivaltansa asiassa ja etteivät hallituksen hyväksymät ehdot olleet kunnan edun mukaisia.

Kunnanhallituksen marraskuisen päätöksen esittelytekstistä oli aiempien käsittelyvaiheiden osalta poistettu kesäkuisen päätöksen loppuosa, josta kävivät ilmi vastaehdotuksen kannattaminen ja päätökseen liitetty Haaralan eriävä mielipide. Tällä perusteella Haarala katsoi, etteivät luottamushenkilöt olleet saaneet kuntalain mukaisia tarpeellisia tietoja.

Mäntyrinteen myynti ja tontin vuokraaminen 30 vuodeksi sadan euron vuosivuokralla eivät valituksen mukaan olleet markkinaehtoisia ja ovat siten kuntalain vastaisia.

Kunnanhallitus saattoi tehdä lopullisen päätöksen

Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta Mäntyrinteen palvelukeskuksen rakennuksia koskevan kauppakirjaluonnoksen hyväksymisen osalta. Oikeus katsoi, että kauppakirjan hyväksymispäätös oli valtuuston aiemmin tekemän myyntipäätöksen toimeenpanoa, joten siitä ei näin ollen saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Muilta osin hallinto-oikeus tutki ja hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeus katsoo, ettei asian valmistelu ole ollut sillä tavoin virheellistä tai puutteellista, etteivät kunnanhallituksen jäsenet olisi voineet ymmärtää tekemänsä päätöksen sisältöä ja merkitystä. Kunnanhallitus on suoritetun valmistelun perusteella voinut tehdä asiassa lopullisen päätöksen.

Markkinaehtoinen vuokrataso selvitettiin

Mitä tulee maanvuokrasopimukseen, hallinto-oikeus toteaa, ettei vuokrattavasta määräalasta ole voitu järjestää avointa tarjouskilpailua, koska kyse on ollut Attendo oy:lle myytävien rakennusten tarvitsemasta määrä-alasta. Sen sijaan määräalasta on pyydetty puolueeton arvio, eli selvitetty riittävällä tavalla markkinaehtoinen vuokrataso.

Humppilan kunnanhallitus päätti merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tietoonsa saaduiksi. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

28.3.2020

Uusimmat