Lounais-Häme

Hallitus aikoo keventää haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä joustamalla aikataulusta

Ympäristöministeriö on tänään keskiviikkona lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen siitä, miten sääntelyä haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä kevennetään. Hallitus lupasi puuttua laajalti kritisoituun jätevesiasetukseen hallitusohjelmassaan.

Kiinteistöjen jätevesien puhdistustasosta ei lakiesityksessä tingitä, mutta vaadittaville remonteille myönnetään lisäaikaa.

Lakiesitys lähtee siitä, että mikäli kiinteistö ei sijaitse vesistöjen lähistöllä tai pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa uusien vaatimusten mukaiseksi vasta silloin, kun kiinteistöllä tehdään isoja remontteja, kuten rakennetaan vesikäymälä, uusitaan talousvesijärjestelmä tai tehdään ”rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva” korjaus- tai muutostyö.

Rantojen lähellä

ja pohjavesialueilla olevat kiinteistöt noudattaisivat lakiesityksen mukaan ensisijaisesti kuntien paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka ovat pääsääntöisesti tiukempia kuin laissa määritelty minimitaso. Arviolta noin 200 kuntaa on jo määritellyt omille alueillaan vaadittavan puhdistustason ja aikataulun siihen siirtymiseksi.

Määräyksiä ei ole vielä annettu noin sadassa kunnassa, jotka sijaitsevat enimmäkseen Pohjois-Suomessa, Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Näissä kunnissa vesistöjen lähellä sijaitsevien kiinteistöjen tulee lakiesityksen mukaan täyttää puhdistusmääräykset 31.10.2019 mennessä, mikäli kiinteistö on alle 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueesta.

Lakiesityksessä kevennettäisiin myös vaatimuksia, joiden perusteella kunnan viranomainen voi myöntää poikkeusluvan välttyä jätevesiremontilta. Jatkossa poikkeusluvan voisi saada, jos kiinteistö aiheuttaa vain vähäisen kuormituksen ympäristölle, tai muutosten kustannukset ovat kiinteistön omistajalle kohtuuttomat.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi ympäristöministeriön tiedotteessa, että lakiesitystä on valmisteltu laajapohjaisesti hallituksessa, minkä lisäksi eri sidosryhmien kanssa on käyty lukuisia keskusteluja.

– Olen esitykseen tyytyväinen ja toivon, että olemme nyt saaneet yhdessä aikaiseksi kestävän ratkaisun, Tiilikainen toteaa.

Jätevesiasetukseen

on jo aiemmin tehty rajauksia ikäihmisten eduksi. Sääntely ei myöskään koske uusia, vuodesta 2004 alkaen rakennettuja talousvesijärjestelmiä, mikäli ne eivät aiheuta pilaantumisvaaraa.

Lakiesityksessä on arvioitu, että jätevesien käsittelyn parantaminen maksaa kiinteistölle yleensä 1 000–10 000 euroa riippuen siitä, kuinka paljon kiinteistö tuottaa jätevesiä, minkälaatuisia ne ovat ja millainen tontti on kyseessä. Useimmissa tapauksissa hinta asettuu haarukan puoliväliin.

Jätevesihuollon parantamisessa on käytännössä kyse vanhoista likakaivoista. Niissä kiintoaineet laskeutuvat pohjalle, mutta nestettä valutetaan säiliöstä pois. Tällaiset saostuskaivot puhdistavat vain pienen osan ravinteista, eivätkä lainkaan esimerkiksi käymäläjätteiden mikrobeja.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti