Lounais-Häme

Hallitus teki kompromissiehdotuksen irtisanomiskiistasta

Helsinki
25.10.2018, 18:41

Kotimaa

Hallitus ehdottaa työmarkkinajärjestöille kompromissia, jotta kiista irtisanomislain uudistuksesta saataisiin ratkaistua. Ehdotuksessa irtisanomisen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä.
Karenssia lyhennettäisiin 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.
Lisäksi käynnistetään kolmikantainen valmistelu tavoista osoittaa aktiivimallin edellyttämä aktiivisuus. Takaraja on helmikuun lopulla.
Hallitus esittää myös, että kolmikannassa jatketaan omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua työttömyysturvan vastikkeellisuuden toteuttamiseksi.

Työmarkkinajärjestöt käsittelevät hallituksen esitystä huomenna

SAK:n Jarkko Eloranta, STTK:n Antti Palola ja Akavan Sture Fjäder kertovat Kesärannan neuvottelujen jälkeen saaneensa hallitukselta uuden ehdotuksen, jolla korvattaisiin irtisanomislaki. Kesärannasta poistuneet työmarkkinajohtajat kertoivat tutustuvansa ehdotukseen ja kommentoivansa sitä tarkemmin huomenna.
Työmarkkinajohtajat eivät kommentoineet esityksen sisältöä. Kesärannan keskustelujen ilmapiiriä he luonnehtivat rakentavaksi.

Suomen Yrittäjät latoi pöytään omia rohtojaan

Irtisanomislakikiistassa lämmöt ovat korkealla, ja asiassa voimakkaasti profiloitunut Suomen Yrittäjät löi tänään lisää löylyä omilla rohdoillaan kiistan ratkaisuksi.
Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen on tehtävä määrätietoisesti työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä, vaikka niitä vastustetaan poliittisin lakoin. Järjestö kannustaa hallitusta edistämään aiottua henkilöperusteisen irtisanomisen helpotusta pienissä yrityksissä. Jos siinä ei voida edetä, Suomen Yrittäjillä on sille kaksi vaihtoehtoa. Paikallista sopimista ponnekkaasti ajaneella järjestöllä on niissä tuttuja teemoja.
Ensimmäinen vaihtoehto on uudistaa työaikalakia niin, että poistetaan sopimisen kiellot järjestäytymättömiltä yrityksiltä ja annetaan niille sama liikkumatila, joka on työnantajaliittoihin kuuluvilla yrityksillä. Samalla pitää Suomen Yrittäjien mielestä mahdollistaa paikallinen sopiminen luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa myös niissä tapauksissa, joissa yleissitova työehtosopimus määrää osapuoleksi luottamusmiehen.
Suomen Yrittäjien esittelemä toinen vaihtoehto olisi laajempi työllistämispaketti. Siinä olisi neljä elementtiä, joihin kuuluvat luopuminen takaisinottovelvollisuudesta ja mahdollisuus sopia sunnuntaikorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen. Mukana olisi myös mahdollisuus sopia ylityökorvauksista työntekijän ja työnantajan välillä laista ja työehtosopimuksesta poiketen. Neljäntenä elementtinä olisi ensimmäisen sairauspäivän tekeminen palkattomaksi.

Orpo: Palkansaajien vinkkelistä ongelmallista

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan osa toimenpiteistä olisi toteutettavissa nopeasti eduskunnan toimenpitein, koska työaikalaki on eduskunnan käsittelyssä.
– Osa vaatisi jatkovalmistelua, jonka tämä hallitus voisi käynnistää ja seuraava hallitus saattaa maaliin, Pentikäinen sanoi.
Pentikäinen halusi korostaa sitä, että jos vaihtoehdoista ei päästä sopuun, hallituksen on vietävä eteenpäin lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavana olevaa esitystä irtisanomisten helpottamisesta aiemman aikataulunsa mukaisesti.
Valtiovarainministeri Orpo kertoo tutustuneensa pikaisesti yrittäjien ehdotuksiin.
– Minusta tuntuu, että siinä on palkansaajien näkökulmasta niin ongelmallisia esityksiä, että tässä tilanteessa en usko, että siitä välttämättä ratkaisua löytyy, Orpo sanoi eduskunnassa torstaina iltapäivällä.

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic