Lounais-Häme

Häme-ohjelma 2018+ on tehty toteutettavaksi

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi Häme-ohjelman 2018+ keskustelun jälkeen. Häme-ohjelma on koko Kanta-Hämeen maakunnan tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma, joka sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman.

Häme-ohjelman 2018+ pitkän aikavälin tavoitteet on linjattu maakuntasuunnitelmassa 2040. Lähiajan kehittämisen tavoitteet on puolestaan linjattu maakuntaohjelmassa 2018–2021.

Häme-ohjelmaa on valmisteltu samanaikaisesti maakuntauudistuksen kanssa. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Häme-ohjelma varmistaa aluekehittämisen linjaukset ja niiden jatkuvuuden myös uudessa Kanta-Hämeen maakunnassa.

 

Maakuntaohjelman kehittämisen kärkinä ovat uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme, kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen ja hyvä arki Kanta-Hämeessä. Näitä kaikkia yhdistää läpikäyvinä teemoina kansainvälistyminen, digitalisaatio, kehitysalustat ja kasvuympäristöt, kestävä kehitys sekä älykäs erikoistuminen.

– Itse uskon, että yhdessä meillä on mitä parhaimmat mahdollisuudet kääntää maakuntamme jälleen kasvumaakunnaksi. Tässä työssä tarvitsemme kaikkia kuntiamme ja kaupunkejamme ja jokaista hämäläistä, sanoo Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen.

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi myös Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2019 ja talousarvion 2018. Maakuntauudistuksen mukaan liiton toiminta jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka, jonka jälkeen toiminnot siirtyvät osaksi uutta perustettavaa maakuntaorganisaatiota.

Keskeinen tavoite seuraaville toimintavuosille on vahvistaa Kanta-Hämeen vetovoimaa, jotta maakunta menestyy kilpailtaessa asukkaista, yrityksistä, investoinneista ja matkailijoista ja niiden mukanaan tuomista työpaikoista. Edunvalvonta, kasvu ja kansainvälistyminen ovat suunnitelmavuosien kantavia teemoja.

Hämeen liitto vahvistaa yhteistyötä ja verkostoja Kanta-Hämeessä, kasvukäytävillä, muiden naapurimaakuntien kanssa sekä kansainvälisesti. Maakunnalliseen markkinointiin haetaan uusia keinoja ja toimintatapoja. Hämeen liitto toimii muun muassa aktiivisesti Elinvoimaa Hämeeseen -hankkeessa yhdessä maakunnan kuntien kanssa.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti