Lounais-Häme

Hämeen liitto penää kymppitien ja kantatie 54:n tieosuutta maanteiden runkoverkostoon

Hämeen liitto penää kymppitien ja kantatie 54:n tieosuutta mukaan maanteiden runkoverkostoon.
Hämeen liitto haluaa yhteyden Forssasta Riihimäelle ja Hollolaan saakka runkotieverkostoon.

Asetusluonnos maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta noteeraa Kanta-Hämeestä palvelutasoluokkaan I kakkostien, kolmostien ja ysitien sekä rataosuuden Helsinki–Riihimäki–Tampere ja tavaraliikenteen osalta rataosuuden Riihimäki–Lahti. Kymppitietä, 54-tietä tai Turun–Toijalan rataa ei mainita.

Hämeen liitto esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että maanteiden runkotieverkkoon sisällytetään mukaan myös valtatien 10 tieosuus Forssasta kantatielle 54 ja edelleen kantatie 54 kymppitien liittymästä Riihimäen sivuitse aina valtatielle 12 Hollolaan saakka.

Liitto perustelee, että kantatie 54:n ja valtatie 10:n osuus täydentää erinomaisesti maakunnallista ja valtakunnallista tieverkkoa ja runkoteiden verkostomaisuutta itä-länsi -suunnassa. Kantatien 54 rooli raskaan liikenteen kuljetuksissa on merkittävä. Raskaan liikenteen osuus vaihtelee tieosittain 400:sta 800 ajoon vuorokaudessa.

Runkoverkko palvelee pitkämatkaista liikennettä. Runkoverkkomääritys pyrkii turvaamaan ennen kaikkea elinkeinoelämän raskaalle liikenteelle sujuvat kuljetusreitit.

Runkoverkon tavoitteena on varmistaa valtakunnallisesti yhtenäisten matkojen ja kuljetusten palvelutaso ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä ja eri alueiden välistä saavutettavuutta.

Valtakunnallinen runkoverkko perustuu olemassa oleviin valtion maanteihin ja rautateihin. Määrittelyn kriteereitä ovat maanteiden ja rautateiden liikennemäärät, alueellinen saavutettavuus ja verkollinen kokonaisuus. Määrittelyssä on huomioitu sekä nykytilanne että ennusteet tulevasta kehityksestä.

Runkoverkon palvelutason on määrä olla muuta tieverkkoa korkeampi. Palvelutaso tarkoittaa mm. turvallisuutta, kustannustehokkuutta sekä matka-aikaa ja sen ennustettavuutta.

Maateiden runkoverkon palvelutaso ryhmitellään kahteen luokkaan: taso I ja taso II. Tason I maanteillä nopeusrajoituksen on oltava pääosin yhtäjaksoisesti vähintään 80 km/h ja moottoriteillä vähintään 120 km/h.

– Välillisesti tämä tarkoittaa sitä, että myös kunnossapidon ja hoitotason täytyisi olla sellaista, se mahdollistaa sen nopeuden ylläpitämisen, arvioi suunnittelujohtaja Heikki Pusa Hämeen liitosta.

Tason II runkoteillä ohitusmahdollisuuksia voi olla vähemmän ja liittymiä maantielle enemmän kuin tason I maanteillä.

Hämeen liitolla ei ole intressejä esittää koko kymppitietä runkotieksi. Hämeenlinnan kantakaupungin alueella kymppitie on linjattu kaupunkimaiseksi taajamaväyläksi, johon voi liittää maankäyttöä vapaammin kuin runkotien varressa.

Heikki Pusa arvioi, että runkotien status koko kymppitiellä johtaisi Hämeenlinnan kantakaupungissa raskaisiin liittymäjärjestelyihin kuten eritasoliittymiin ja kahlitsisi maankäyttöä. Runkotiellä pitkämatkaisen liikenteen jouheva eteneminen on etusijalla paikallisliikenteeseen nähden.

Pirkanmaan maakuntahallitus haluaa myös Toijalan–Turun radan lisättäväksi runkoverkkoon, sillä se kytkee toisiinsa Tampereen ja Turun seudut, maan kaksi suurinta kaupunkiseutua pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hämeen liitto ei ottanut lausunnossaan Toijalan–Turun rataan kantaa.

– Emme tietenkään Pirkanmaan liiton esitystä vastusta. Meille se sopii vallan mainiosti, Pusa sanoo.

– Meillä maakuntahallitus halusi lausunnossaan nostaa esille lähtökohtaisesti ne isot asiat, jotka ovat kaikkein oleellisimmat.

Hämeen liitto pitää tärkeänä, että runkoverkkoasetuksen toteuttamisen vaikutuksia seurataan laaja-alaisesti niin liikenneväylien kunnon, kuljetusten toimivuuden kuin aluetaloudenkin kannalta.

Rautateiden runkoverkolle asetettuja palvelutasoja maakuntaliitto pitää turhan hillittyinä ja ehdottaa harkittavaksi rataosakohtaista palvelutason luokitusta. Esimerkiksi pääradan rataosuuden Helsinki–Tampere palvelutason tulisi junanopeuden osalta olla maakunnan mukaan huomattavasti korkeampi kuin nyt runkoverkkoasetuksessa henkilöliikenteelle asetettu vähintään 120 km/h.

– Mikäli runkoverkkoasetuksella halutaan todellista vaikuttavuutta, palvelutasojen tulisi vastata todellista tarvetta, liitto toteaa lausunnossaan. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

19.2.2020

Uusimmat