Lounais-Häme

Hämeen pohjavedet edelleen vaarantuneet – Ely-keskus patistaa toimiin

Riskialueiden määrä on lisääntynyt suojelutyöstä huolimatta. Forssan pohjavesialue odottaa edelleen suojausta.
Hämeen riskipohjavesialueet ja huonossa tilassa olevat pohjavesialueet kartalla. Kuva: Muu
Hämeen riskipohjavesialueet ja huonossa tilassa olevat pohjavesialueet kartalla. Kuva: Hämeen ely-keskus

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on tällä hetkellä 299 luokiteltua pohjavesialuetta, joista riskialueiksi on nimetty 43 aluetta. Riskialueiden määrä on tuoreessa arvioinnissa lisääntynyt kahdella verrattuna edelliseen arvioon, joka tehtiin vuonna 2013.

– Suojelutyötä on Hämeessä kyllä tehty, mutta samaan aikaan uusia alueita on tutkittu ja niistä löydetty riskejä, selvittää hydrogeologi Petri Siiro Hämeen Ely-keskuksesta.

Huonossa tilassa olevia pohjavesialueilta löytyy esimerkiksi Turengista ja Janakkalasta.

– Turengissa on saatu bensiinin lisäaineiden määrää vedessä laskuun ja Janakkalassa moottoritien läheisyydessä on suojattu vettä tiesuolan klorideilta.

Forssan olennainen pohjavesivaranto sijaitsee valtateiden risteysalueella ja on Siiron mukaan vakavan riskin alueella. Vettä uhkaavat sekä tiensuolaus ja mahdolliset valtateillä sattuvat kemiallisten aineiden onnettomuudet.

– Olemme korostaneet Väylävirastolle suojauksen rakentamisen merkitystä Forssaan. Ikävä kyllä suojaaminen on kallista ja kohteita on paljon.

Siiron mukaan riskinalaisille tai huonossa tilassa olevilla pohjavesialueilla Hämeessä on jatkettava pohjavettä ennallistavia ja suojelevia toimenpiteitä. Suurimmalle osalle riskialueista on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat.

 

Luitko tämän: ”Onneksi mitään ei ole ehtinyt tapahtua” – Forssan pohjavesi suojellaan asfaltoimalla tietyt parkkipaikat (FL 21.1.2019)

Riskialueiden vesissä haitallisia aineita

Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka voivat kohota ja vaarantaa pohjaveden tilaa ilman suojelutoimia.

Pohjaveden tila on vaarantunut Hämeessä erityisesti niillä pohjavesialueilla, joille on sijoittunut paljon erilaisia ihmistoimintoja.

Merkittävintä riskiä pohjavesiin Hämeessä aiheuttavat pilaantuneet maa-alueet, liikenne, asutus, yritystoiminta sekä maatalous. Monet riskipohjavesialueet ovat aktiivisessa vedenhankintakäytössä, sillä käyttöönotettava vesi täyttää näillä alueilla toistaiseksi talousveden laatuvaatimukset.

Määrä on hyvä, laadussa on parannettavaa

Kaikilla Hämeen pohjavesialueilla määrällinen tila on hyvä.

Pohjaveden laadussa löytyy sen sijaan vielä parannettavaa, sillä viiden pohjavesialueen kemiallinen tila on yhä huono. Huonoon kemialliseen tilaan luokiteltujen pohjavesialueiden määrä on laskenut kolmella.

Pohjavettä ovat pilanneet torjunta-aineet, liuottimet, kloorifenolit, polttonesteiden lisäaineet ja kloridi. Huonossa tilassa olevien alueiden tila on pysynyt vielä ennallaan tehdyistä pohjaveden suojelutoimenpiteistä huolimatta.

Pohjavesialueiden huomioimista maankäytön suunnittelussa tulee ely-keskuksen mukaan myös tehostaa. Pohjavesien ennaltaehkäisevä suojelu on tärkeää, sillä likaantuneen pohjaveden puhdistaminen on erittäin vaikeaa ja kallista. Jo tehtyjen toimien lisäksi tarvitaan paljon jatkotyötä.

Hämeen ely-keskuksessa on päivitetty pohjavesien tila-arviot kolmannen vesienhoitokauden 2022–2027 toimenpiteiden suunnittelua varten. Pohjavesien tila-arviot on tehty samaan aikaan koko Suomessa.

Uusimmat

Näkoislehti

21.9.2020

Fingerpori

comic