Lounais-Häme

Hämeentien alkupään asemakaava viimeistelyvaiheessa - kaavoituspyyntö tehty jo vuonna 2015.

Forssan Hämeenkadun alkupään kaava pyörähti kaupunginhallituksessa, mutta esille se ei vielä pääse. Forssan kaupunginhallitus palautti asemakaavan muutosehdotuksen lisäviilaukseen.

Kaupunginhallitus katsoo, että samassa yhteydessä pitää käsitellä Hämeentie 1:n eli suojeltavan puurakennuksen tonttiin liittyvä vuokra-alueen laajennuspyyntö.

Tekninen ja ympäristötoimi sai tehtäväkseen ottaa huomioon tontti ja sen koko asemakaavaehdotuksessa. Kaupunginhallitus toivoo, että se saisi asian uudelleen eteensä seuraavassa kokouksessaan 4. kesäkuuta. Se haluaa myös ajantasaisen maanvuokrasopimuksen tontista käsiteltäväksi samaan kokoukseen.

 

Hämeentien alun asemakaavan muutos on ollut vireillä vuodesta 2015, jolloin entisen S-marketin ostanut Rakennusliike Laaksokunnas oy:n toimitusjohtaja Matti Laakso esitti kaavoituspyynnön kaupungille.

-Tavoitteena on käynnistää asuinkerrostalojen vaiheittainen rakentaminen alueella, kun kaava saadaan aikaan lainvoimaiseksi. Yksityiskohtaisia suunnitelmia kerrostaloista ei vielä ole, Laakso sanoo.

Hän kertoo, että alueelle voidaan rakennusoikeuden puitteissa rakentaa yhteensä 80–100 uutta, erityyppistä asuntoa.

-Alue tullaan rakentamaan aikanaan markkinaehtoisesti kysynnän mukaan. Kaava mahdollistaa todellisten keskusta-asuntojen rakentamisen. Paikka on hyvä, Laakso sanoo.

Laakso sanoo, että entinen S-marketin kellarikerrokseen voidaan toteuttaa pysäköintihalli 50–60 autolle. Samoin kellarin kannen päälle voidaan toteuttaa vastaavan kokoinen maanpäällinen pysäköintialue.

 

Kaavamuutosehdotuksen mukaan alueelle voidaan rakentaa kaikkiaan kolme uutta asuinkerrostaloa, joista Säästöpankinkadun varteen sijoittuva talo voisi olla kuusikerroksinen.

Kaava määräisi, että uusien kerrostalojen julkisivujen täytyy olla vaaleaa rappausta tai ne on toteutettava vastaavan sävyisellä pinnoitteella. Kerrostaloihin voidaan sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle parvekkeita katoksia ja erkkereitä.

Kaavaehdotuksesta on poistettu suojeltavan puurakennuksen ja markettikiinteistön väliin aikaisemmissa kaavavaiheissa sijoitettu kevyen liikenteen väylä.

Kaavassa esitetään puutaloon sijoitettavan sekä asumista että palveluita. Rakennuksessa on aikanaan toiminut hotelli, kauppalan- ja kaupungintalo ja musiikkiopisto.

 

Kaavassa sallitaan Säästöpankinkadun varrella lähipalvelutilojen sijoittaminen katutasoon, jolloin kyseisiä tiloja voidaan sijoittaa myös kellarikerrokseen. Hämeentien varren kerrostalokortteliin esitetään, että katutasoon on sijoitettava liike-, toimisto- tai palvelutiloja.

Uudisrakentamisen on sovelluttava keskustan moderniin ja selkeään rakentamistapaan.

 

Kaupunginhallitus otti kantaa myös Rakennusliike Laaksokunnas oy:n poikkeuslupahakemukseen, joka koskee Makasiininrannan aluetta Loimijoen varrella. Rakennusliike haluaisi rakentaa poikkeusluvalla yksikerroksisen asuinrakennuksen lähelle rantaa.

Rakennus sijoittuisi tontille joensuuntaisesti, jolloin autotalli ja tekninen tila muodostaisivat rakennuksesta L-mallisen siiven. Taloon tulisi runsaasti myös terassitasoja.

Kaupunginhallitus hylkäsi pyydetyn poikkeusluvan. Pyydetty poikkeama pitäisi tutkia kaupungin yhteenvedon mukaan kaavoituksen avulla, jolloin rantarakentaminen pitäisi jäsennellä laajemmin uudestaan.

Nykyisessä kaavassa kyseiselle tontille on esitetty kaksikerroksista rakennusta. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic