Lounais-Häme

HAMK selvitti: vanhemmat kaipaavat tukea perheen arkeen ja ajanhallintaan mutta myös parisuhteeseen

Vainionpään perhe etsi viime syksynä vaihtelua arkeen Tammelan luonnosta.

Hämeen ammattikorkeakoulu selvitti perheiden toiveita lapsi- ja perhepalveluissa sekä neuvolapalveluiden kehittämistä Kanta-Hämeessä.

Vanhemmilta ja ammattilaisilta kysyttiin vanhemmuuden haasteita, perheen tuen tarpeita sekä millaisia sähköisiä palveluita perheet ja ammattilaiset haluaisivat käyttää.

Vanhemmat toivoivat saavansa tukea erityisesti lasten kasvatukseen, työn ja perheen yhdistämiseen, ajanhallintaan, arjen pyörittämiseen ja parisuhteeseen.

Vanhemmuuden sujumisen kannalta perheet kokivat haasteelliseksi perheen taloudellisen tilanteen ja lähiverkoston puuttumisen. Vain harva vanhemmista koki työttömyyden tai yksihuoltajuuden aiheuttavan ylimääräisiä haasteita.

Eniten tukea vanhemmat kokivat saavansa sukulaisilta, toisilta vanhemmilta, neuvolasta, päiväkodista ja koulusta.

 

Vanhemmuuden tukemisessa tarvitaan monipuolisia tietoja ja taitoja sekä laaja-alaista osaamista. Tämä kävi ilmi, kun asiaa kysyttiin lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiltä.

Suuri osa työntekijöistä piti helppona puhua kasvatukseen liittyvistä asioista.

– Vaikeampina keskusteltavina aiheina mainittiin parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Yleisesti ammattilaiset olivat sitä mieltä, että vanhemmuuden tukemiseen tarvittaisiin enemmän aikaa, jotta keskusteluja ei tarvitsisi käydä kiireessä ja olisi aikaa kuunnella sekä ymmärtää vanhempia, tutkimus summaa.

Tutkimus tehtiin HAMKin Hyvinvointiosaamisen yksikössä ja Älykkäät palvelut-tutkimusyksikössä. Sillä kerättiin tietoa valtakunnallista ja maakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden hanketta (LAPE-hanke) varten.

Tutkimuksissa haastateltiin 159 lapsiperheen huoltajaa. Lisäksi 93 lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaista vastasi kyselyyn. Lapsi- ja perhepalveluissa toimiville eri alojen asiatuntijoille järjestettiin myös työpajoja. Osana Kanta-Hämeen LAPE-hanketta HAMKissa on myös kehitetty sähköisiä neuvolapalveluita.

Oma Hämeen hanke on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Hankkeen tarkoituksena on ollut edistää Kanta-Hämeen maakunnassa tehtävää muutostyötä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic