Lounais-Häme

Hamkille rahoitusta ministeriöltä

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt Hämeen ammattikorkeakoululle 1,2 miljoonaa euroa Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeeseen. Hankkeessa on mukana useita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja.

Hanke tukee ammatillisen koulutuksen reformin ja lukiouudistuksen toimeenpanoa. Hankkeen näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeessa kehitetään opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia, yhteistä opintotarjontaa, monialaista ohjausta ja arviointiosaamista. Lisäksi vahvistetaan uudenlaisten oppilaitoskumppanuuksien rakentamista ja kansainvälisyys- ja työelämätaitoja.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen laaja yhteinen hanke sijoittuu sisällöllisesti tärkeälle ja ajankohtaiselle alueelle. Se pyrkii vahvistamaan opintojen ohjauksen ja erityisopetuksen osaamista toisen asteen koulutuksen kehittämistä painottaen.

-On erinomaista, että HAMK:lla on vetovastuu näin merkittävästä opettajankoulutuksen kehittämishankkeesta. Hanke on erinomainen osoitus hämäläisesti opettajankoulutusosaamisesta. Se on tärkeä osa koko opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa. Hanke huomio myös oppilaitos- ja työelämäkumppanuudet ja muun laajan sidosryhmäyhteistyön, sanoo Sanni Grahn-Laasonen tiedotteessa.

Uusimmat

Fingerpori

comic