Lounais-Häme Hämeenlinna

Hamkin sairaanhoitajaopiskelijat opettelevat tositilanteita turvallisesti – Simulaatioissa harjoitellaan useita asioita samalla kertaa

Tänä syksynä Hamkissa aloitti 230 uutta sairaanhoitajaopiskelijaa. Monipuolistuneesta koulutuksesta yhtenä esimerkkinä on simulaatioharjoittelu. Koulutuksen järjestäjä tasapainoilee yrittäessään vastata työvoimapulaan tilanteessa, jossa koulutusmäärätavoitteet ja rahoitus eivät kohtaa.
Sairaanhoitajaopiskelijat Nea Harmonen, Inka Ojala, Iida Saario ja Roosa Pelkonen suorittavat hoitoelvytyssimulaatiota. Heidän mielestään simulaatiot ovat opettavaisia. Kuva: Riku Hasari
Sairaanhoitajaopiskelijat Nea Harmonen, Inka Ojala, Iida Saario ja Roosa Pelkonen suorittavat hoitoelvytyssimulaatiota. Heidän mielestään simulaatiot ovat opettavaisia. Kuva: Riku Hasari

Monitorin piippaus kovenee, kun potilaan sydämen sykettä kuvaava sähkökäyrä muuttuu epätasaiseksi. Yhtäkkiä sähkökäyrä näyttää suoraa viivaa. Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) 2. vuoden sairaanhoitajaopiskelijat Nea Harmonen, Inka Ojala, Iida Saario ja Roosa Pelkonen aloittavat hoitoelvytyksen.

Meneillään on simulaatioharjoitus, joka liittyy elvytystilanteeseen ja jossa opettaja säätelee nuken elintoimintoja. Opettaja ja muut opiskelijat seuraavat nelikon toimintaa hektisessä tilanteessa.

Harjoittelua työelämää vastaavissa tilanteissa

Simulaatiopedagogiikkaa käytetään sairaanhoitajien koulutuksessa yhtenä opetusmenetelmänä.

Opiskelijat toimivat simulaatiotilanteissa sairaanhoitajina työelämää vastaavissa tilanteissa. Kliiniset taidot ovat vain yksi harjoituksen osa-alueista.

– Opiskelijan on huomioitava monta asiaa yhtä aikaa ja hänen on osattava perustella toimintaansa. Hänen tulee ohjata potilasta ja huomioida turvallisuus. Lisäksi hänen tulee olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä tehdä päätöksiä, hoitotyön koulutuspäällikkö Leena Lampinen kertoo.

– Näitä asioita opiskelijat opettelevat sitten myöhemmin aidossa harjoitteluympäristössä kuten sairaalassa. Sairaanhoitajien ydinosaamisen opinnoista puolet on työelämäharjoittelua, hyvinvointiosaamisen yksikön johtaja Anna Olkinuora jatkaa.

Simulaatioharjoitukset ovat oppimisen ja opiskelijan näkökulmasta turvallisia. Niissä voi tehdä virheitä, joista oppivat niin simulaation toteuttajat kuin tilannetta seuraavat opiskelijat.

Harmonen, Pelkonen, Ojala ja Saario pitävät simulaatioharjoituksia erittäin hyödyllisinä, sillä niissä pääsee tekemään asioita käytännössä.

– Mielestäni nämä ovat opettavaisia tilanteita ja niissä pystyy ylittämään itsensä, Pelkonen kuvailee.

Oppilaitos tasapainoilee ristipaineessa

Hamkin hyvinvointiosaamisen yksikkö kouluttaa uusia ammattilaisia ristipaineessa.

Yksikkö pyrkii vastaamaan työelämän huutoon ja kouluttamaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia alaa koskevan työvoimapulan kasvaessa.

Olkinuoran mukaan samaan aikaan on vastattava opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoululle asettamiin kasvaneisiin tutkintotavoitteisiin, vaikka rahoitus ei kasva samassa suhteessa.

– Vuosina 2017–2020 yksikkömme tutkintotavoite oli 255 tutkintoa vuosittain. Vuosille 2021–2024 tavoite on 325 tutkintoa, Olkinuora sanoo.

Tänä syksynä Hamkissa aloitti noin 230 sairaanhoitajaopiskelijaa. Luvussa ovat mukana terveydenhoitajaopiskelijat. Aikaisempina vuosina uusia opiskelijoita aloitti noin 160.

Ala on jatkuvassa muutoksessa

Lisähaasteensa koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen tuovat entistä isommat opiskelijaryhmät ja se, että monen muun alan tavoin myös sairaanhoitaja-ala on jatkuvassa muutoksessa.

Sen vuoksi sairaanhoitajan koulutusta on Olkinuoran mukaan ajateltava entistä kokonaisvaltaisemmin ja mietittävä mitä pedagogisia ratkaisuja käytetään missäkin opintokokonaisuuksissa.

– Mukana on oltava entistä monipuolisempia pedagogisia vaihtoehtoja, jotta pystymme vastaamaan koulutuksen haasteisiin.

Valtakunnallisesti määriteltyjen sairaanhoitajan ydinosaamisen osaamistavoitteiden lisäksi sairaanhoitajilta vaaditaan entistä laaja-alaisempaa osaamista. Se vaatii oppilaitoksilta monipuolisia koulutussisältöjä.

– Koulutuksemme rakentuvat työelämän tarpeista ja tavoitteemme on kouluttaa tulevaisuuden osaajia. Seuraamme, mitä työelämässä tapahtuu, jotta pystymme ennakoimaan, mitä sairaanhoitajan työ tulevaisuudessa on. FL

Elvytyssimulaatio

Osa opiskelijoista suorittaa, osa on tarkkailijoita tai yleisöä, yksi voi toimia potilaan äänenä.

Harjoitteelle asetetaan tavoite, mitä asioita tullaan arvioimaan.

Potilas saa yhtäkkiä rytmihäiriön ja menee elottomaksi. Opiskelijan on tunnistettava, milloin potilas on eloton, milloin aloittaa hoitoelvytys ja hälyttää lääkäri.

Simulaation jälkeen toimijat ja sitten tarkkailijat kertovat, mitkä asiat menivät hyvin, minkä jälkeen samassa järjestyksessä he kertovat, mitä tekisivät toisin. Lopuksi opettaja antaa palautteen.

Harjoitteesta kertoi Hamkin hoitotyön lehtori Merja Vanhanen.

Uusimmat

Fingerpori

comic