Lounais-Häme

Helteellä etätyöläiselläkin on oikeus lisätaukoihin – Työnantajan ei kuitenkaan tarvitse toimittaa tuulettimia kotitoimistoille

Työnantajan olisi hyvä nostaa hellesäihin sopivat toimintatavat esiin esimerkiksi palaverissa, Työterveyslaitos suosittelee.
Etätöissä työntekoon saattaa uppoutua niin, että tauot saattavat unohtua. Kuva: Tapio Tuomela
Etätöissä työntekoon saattaa uppoutua niin, että tauot saattavat unohtua. Kuva: Tapio Tuomela

Kuumuus kuormittaa työntekijää myös etätöissä, ja työnantajan on huomioitava kotitoimiston olosuhteet työn rytmittämisessä.

– Etätöiden aikana työnantajan tulee varmistua siitä, että työntekijät ovat tietoisia esimerkiksi tauottamiseen liittyvistä käytännöistä lämpötilan noustessa, erikoistutkija Seppo Tuomivaara Työterveyslaitokselta sanoo.

Työsuojeluviranomaiset neuvovat, että töissä pitäisi olla kymmenen minuutin tauko kerran tunnissa, jos lämpötila ylittää 28 astetta. Jos lämpötila ylittää 33 astetta, tarvitaan 15 minuutin tauko tunnissa.

Tuomivaaran mukaan ei riitä, että työnantaja ainoastaan yksipuolisesti tiedottaa tauottamisesta. Sopivista käytännöistä olisi hyvä keskustella yhdessä työntekijöiden kanssa esimerkiksi tiimipalavereissa tai esimieskeskusteluissa.

Sopivien näyttöjen ja tuolien käyttö lisää hyvinvointia

Etätyöjakson aikana työnantajan vastuulla on Työterveyslaitoksen mukaan ensisijaisesti huolehtia, että työntekijät ovat tietoisia terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista riskitekijöistä.

– Työnantajan vastuulla ei kuitenkaan etätyöjakson aikana ole toimittaa työntekijöille tuulettimia tai muita etätyötä parantavia välineitä. Tämä johtuu työsuojelulain kirjauksesta, jonka mukaan etätyön tekeminen on aina vapaaehtoista. Työsuojelulainsäädännön näkökulmasta nykyinen tilanne onkin problemaattinen, koska monen täytyy tehdä etätöitä olosuhteiden pakosta, Tuomivaara toteaa.

Etätyöjakson aikana työpaikan sisällä voidaan Tuomivaaran mukaan sopia työntekoa parantavien välineiden lainaamisesta etätyöntekijälle, vaikka velvoitetta tähän ei työnantajalla olekaan.

Henkilöstöjohtamista Vaasan yliopistossa tutkivan professori Liisa Mäkelän mukaan työnantaja voi tukea työntekijän hyvinvointia merkittävästi tarjoamalla näyttöjä tai työtuoleja käytettäväksi etätyössä.

– Työergonomia ja sitä tulevat välineet ovat yksi tärkeimpiä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Oikeiden työvälineiden teho perustuu siihen, että niitä muistetaan käyttää säännöllisesti, Mäkelä muistuttaa.

Tauoista kannattaa puhua avoimesti

Myös minitauoilla on merkittävä vaikutus etätyöntekijän hyvinvointiin.

– Toimistolla kahvitauoille siirtyminen ja liikkuminen työpaikan sisällä rytmittävät työntekoa luonnostaan. Etätyöntekijällä on suurempi vastuu itse tauottaa työntekoaan ja samalla huolehtia liikkumisesta ja fyysisestä aktiivisuudesta työpäivän aikana, Mäkelä toteaa.

Taukojen pitämisen voi varmistaa esimerkiksi työkoneelle asennettavalla sovelluksella, joka muistuttaa tauoista työpäivän aikana.

–   Etätöissä työntekoon voi tavallistakin helpommin uppoutua niin syvälle, että tauot unohtuvat kokonaan, Työterveyslaitoksen Tuomivaara toteaa.

Etätyön kuormittavuudesta ja hyvinvointia tukevista käytännöistä olisi Tuomivaaran mukaan hyvä puhua työyhteisöissä mahdollisimman avoimesti. Näin työntekijöille voi välittyä selvempi kuva siitä, mikä etätöiden aikana on luvallista ja normaalia ja miten voi toisaalta helpottaa omaa työskentelyään.

Hallituksen linjauksen mukaisesti suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy elokuun alussa. Linjauksen taustalla on epidemiatilanteen rauhoittuminen. STT-FL

Uusimmat

Näkoislehti

25.9.2020

Fingerpori

comic