Lounais-Häme

Hevostalous työllistää noin 15 000

Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksen mukaan hevostalousyritykset työllistävät 14 000–15 000 ihmistä eli 6000–7000 henkilötyövuotta.

Luken erikoistutkija Markku Saastamoisen mukaan suurimmat hevossektorin työllistäjät ovat hevosmatkailu sekä ratsastus- ja hevosten hoitopalveluja tuottavat yritykset.

Päätoimisten yritysten keskimääräinen vuosiliikevaihto on noin 102 000 euroa. Suurimmilla yrityksillä se nousee 500 000 euroon.

– Hevosalan yrityksiä ja toiminnanharjoittajia on tällä hetkellä noin 3 000. Yhä useampi yritys on päätoiminen, vaikka sivutoimisten osuus onkin edelleen suuri.

Saastamoinen povaa seuraavan viiden vuoden aikana kasvua erityisesti hevosmatkailutoiminnalle sekä ihmisille ja hevosille tuotettaville hyvinvointipalveluille.

-Erityisesti Pohjois-Suomessa matkailu- ja ratsastuspalvelut ovat tärkeitä. Lapissa yli 100 matkailu- ja elämyspalveluiden tuottajaa käyttää palveluissaan hevosia, Saastamoinen laskee.

 

Henkilötyövuosi työllistämismittarina mahdollistaa vertailun muiden alojen kanssa. Hevostalous työllistää keskimäärin 7 000, turkisala 4 800, metsästys- ja riista-ala 3 500, metsäkoneen kuljettajat 6 500, Lapin matkailu 7 000 ja peliteollisuus 3 000 henkilötyövuotta.

-Hevosalalla työvoima on miltei kokonaan suomalaista. Kiinnostusta alalle on paljon, ja useimpiin hevosalan oppilaitoksiin on todella paljon hakijoita.

Saastamoinen sanoo, että eniten osaajia kaipaa tulevaisuudessa hevosmatkailuala. Sillä taataan palveluiden tuottaminen, turvallisuus ja eläinten hyvinvointi, Saastamoinen painottaa.

Hevostalous on merkittävä palveluiden ostaja, minkä vuoksi sillä on suuret kerrannaisvaikutukset ja aluetaloudellinen merkitys. Ala tuottaa merkittävästi verotuloja yritys-, palkka- ja arvonlisäveroina.

Hevosille tuotetaan rehua noin 100 000 hehtaarin peltoalalla. Jokainen hevonen kuluttaa suomalaista maataloustuotantoa eli heinää ja kauraa 1,6–1,8 eurolla päivässä. Se on kaksinkertainen summa verrattuna suomalaisen kuluttajan keskiarvoon. Tiloilta ostettavien rehujen arvo kipuaa lähes 50 miljoonaan euroon vuodessa.

Hevostalous hyödyntää myös metsäteollisuuden sivuvirtoja kuivikkeina ja kierrättää ravinteita.

 

Luke toteuttaa yhdessä HAMK:n Biotalousyksikön ja Hippolis ry:n kanssa Uudistuva hevostalous -projektia, jossa toteutettiin yrittäjille suunnattu Hevosyrittäjyys2017 ja Hevosalan mielikuva -kyselyt.

Menossa on projektin viimeinen vuosi.

-Pidämem vielä muutaman seminaari- ja keskustelutilaisuuden, joissa tuomme uudistuvalle hevosalalle hevostalouden ulkopuolisia asiantuntijoita ja näkökulmaa. Haluamme hevostalouden tulevan yhä paremmin osaksi ajan ilmiöitä ja huomioimaan muutokset ja megatrendit ympärillämme.

Toukokuussa (8.5) pidetään Hyvinkäällä Hevostalous biotaloutena -päivä ja kesäkuussa (6.6.) Mikkelissä Hevostalous ja matkailu -päivä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti