Lounais-Häme

HKScan onnistui vähentämään päästöjään

HKScanin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat vähentyneet selvästi vuodesta 2014.

-Vuonna 2015 kasvihuonepäästöt vähenivät 37 prosenttia vuodesta 2014. Viime vuonna tehtyjen kehitystoimien ansiosta päästöt vähenivät 53 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, kertoo HKScanin ympäristöasioihin erikoistunut vastuullisuuspäällikkö Vera Söderberg.

Yhteensä CO2-kokonaispäästöt ovat pienentyneet 127 000 tonnia vuodessa.

-Tämä on merkittävä saavutus vain kahden vuoden ajanjaksolla, Söderberg sanoo.

Suurin parannus vuonna 2016 tapahtui epäsuorien (Scope 2) päästöjen alenemisessa. Epäsuoria päästöjä ovat mm. sähkö tai kaukolämpö. Päästöjen väheneminen johtui pääosin siitä, että HKScan siirtyi Suomessa käyttämään bio- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Tällä vähennettiin päästöjä 30 tuhatta tonnia.

Energiatehokkuuden parantuminen ja jäähdytyksestä aiheutuneet pienemmät päästöt vähensivät myös osaltaan kokonaispäästöjä vuonna 2016.

-Olemme iloisia tähänastisista saavutuksistamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. HKScan jatkaa siirtymistä uusiutuvien energialähteiden käyttöön, esimerkiksi biokaasusta, puupelleteistä ja hakkeesta peräisin olevaan kaukolämpöön. Olemme tunnistaneet tuleville vuosille lisää päästöjen vähentämismahdollisuuksia. Näitä ovat biokaasun käyttö tuotantolaitoksillamme sekä toimet energiatehokkuuden parantamiseksi, Söderberg kertoo.

HK- ja Kariniemen-merkkiset tuotteet valmistetaan hiilineutraaleilla tuotantolaitoksilla Suomessa.

Päästöjen vähentämisen lisäksi HKScan on kompensoinut Suomen tuotantolaitosten suoria ja epäsuoria päästöjä (Scope 1 ja Scope 2 päästöt) tukemalla metsiensuojeluprojektia eteläisessä Afrikassa. Projektin puitteissa kasvavat metsät sitovat ilmakehästä saman määrän päästöjä kuin mitä HKScanin Suomen tuotantolaitokset tuottivat vuonna 2016.

-Ensisijainen tavoitteemme on pienentää edelleen toiminnastamme aiheutuvia päästöjä. Tosiasia on, että teollinen toiminta aiheuttaa tällä hetkellä vääjäämättä jonkin verran päästöjä. Suomen tuotantolaitosten jäljelle jääneiden päästöjen kompensointi on nähty parhaana keinona minimoida HKScanin tuotantolaitosten ja tuotteiden ilmastovaikutuksia, sanoo HKScan Finlandin energia- ja ympäristöinsinööri Martin Aalto.

HKScan on laskenut kasvihuonekaasupäästöjään vuodesta 2014 lähtien Greenhouse Gas Protokollan (GHG) mukaisesti. Se on yleisimmin käytetty kansainvälinen standardi, jonka avulla kasvihuonekaasuja voidaan mitata, hallita ja raportoida.

Uusimmat

Fingerpori

comic