Lounais-Häme

Hoitotakuu on parantunut erikoissairaanhoidossa – Perusterveydenhuollossa yhä ruuhkia päivystyksessä

Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä on edelleen merkittävää kuntakohtaista vaihtelua. Erikoissairaanhoidossa hoitoon pääsyn ongelmat liittyvät esimerkiksi tiettyyn erikoisalaan tai henkilöstörekrytointeihin. Kuva: Marko Kullanen
Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä on edelleen merkittävää kuntakohtaista vaihtelua. Erikoissairaanhoidossa hoitoon pääsyn ongelmat liittyvät esimerkiksi tiettyyn erikoisalaan tai henkilöstörekrytointeihin. Kuva: Marko Kullanen

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat jatkaneet tänä vuonna perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn eli niin sanotun hoitotakuun systemaattista valvontaa.

Aluehallintovirastoissa on otettu tämän vuoden aikana vireille yli 70 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä koskevaa valvonta-asiaa. Valvirassa on valvottu 11 sairaanhoitopiiriä erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn osalta.

Monessa tapauksessa valvonta-asia on ratkaistu kehotuksella saattaa hoitoon pääsy lain edellyttämälle tasolle ja seuraamalla sen jälkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Valvontaviranomaiset ovat myös järjestäneet useita ohjaustilaisuuksia, joissa on yhdessä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa etsitty pysyviä ratkaisuja hoitoon pääsyn haasteisiin.

Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä on edelleen merkittävää kuntakohtaista vaihtelua, ja hoitoon pääsyn ongelmat näkyvät muun muassa päivystystoiminnan ruuhkautumisena.

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu aiempaa paremmin: erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn valvonnassa havaitut ongelmat ovat tyypillisesti kapea-alaisia, tiettyyn erikoisalaan (esimerkiksi silmätauteihin) liittyviä tai niiden taustalla on esimerkiksi rekrytointihaasteita.

Säännökset edellyttävät potilaan hoidon järjestämistä hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään laissa mainituissa enimmäisajoissa.

Hoitoon pääsyn toteuttaminen ja ylläpitäminen säädösten edellyttämällä tasolla edellyttää toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämistä ja lisäksi edelleen valvontaviranomaisten toteuttamaa seurantaa ja valvontaa.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat kiireettömään hoitoon pääsyä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämän aineiston pohjalta. Kiireettömään hoitoon pääsyn valvonta on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen vuoden 2019 suunnitelmallisen sote-valvonnan kohteista. FL

Uusimmat

Näkoislehti

10.8.2020

Fingerpori

comic