Lounais-Häme Hämeenlinna

Hovioikeus piti käräjien Sunny Car Center -päätöksen valtaosin voimassa: Ritaluoman palautettava ylipalkka ja omat nostot

Markku Ritaluoma ei saanut oleellista muutosta tuomioonsa hovioikeudessa. Kuva: Juhani Salo

Autokauppakeskusta Hämeenlinnaan rakentanut yrittäjä Markku Ritaluoma on velvollinen palauttamaan palkastaan yli 433 000 euroa Sunny Car Centerin (SCC) konkurssipesälle. Turun hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden päätöksen palkan palautuksesta.

Ritaluoma joutuu palkkansa lisäksi korvaamaan yli 365 000 euroa ostoista, nostoista ja puolestamaksuista, joille tuomioistuimen mukaan ei ollut liiketaloudellista perustetta. Ritaluoma joutuu siten maksamaan yhteensä noin 800 000 euroa pesälle ja tämän velan korot.

Ritaluoma joutuu myös maksamaan konkurssipesän yli 24 000 euron hovioikeuden oikeudenkäyntikulut, vaikka hovioikeus hieman muutti käräjäoikeuden päätöstä hänen edukseen. Valtio maksaa Ritaluoman asianajajan 11 000 euron palkkion.

”Entinenkin korkea”

Sunny Car Center -oikeudenkäynneissä on ollut keskeistä arviot yhtiön taloudellisesta tilasta kullakin hetkellä ja vastaajien tietoisuus siitä. Hovioikeus ilmoitti päätöksessään, että tuomioistuimessa ei tullut esille seikkoja, joiden perusteella sen olisi pitänyt arvioida yhtiön tilaa ja Ritaluoman tietoisuutta siitä toisin kuin käräjäoikeus.

Ritaluoman nettopalkka SCC:n toimitusjohtaja oli ollut 9 000 euroa kuukaudessa. Palkka vastasi noin 16 400 euron bruttopalkkaa. Hovioikeuden mielestä tämä palkka oli huomattavan korkea, mutta SCC:n hallitus nosti nettopalkan 20 000 euroon.

Käräjäoikeuden mukaan korotettu palkka oli ”ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena”. Hovioikeus katsoi, ettei se saanut perusteita uudelle toimitusjohtajasopimuksella ja palkankorotuksella. Se toteaa, että SCC oli jo ensimmäisestä tilikaudesta ylivelkainen ja maksukyvytön viimeistään loppuvuodesta 2013.

Alennus korvauksiin

Hovioikeus alensi Ritaluoman korvauksia tilinostoista, ostoista ja puolestamaksuista noin 85 000 eurolla. Pesä vaati alun perin käräjäoikeudessa yli 624 000 euroa korvauksia erilaisista SCC:n menoista, joille ei sen mukaan ollut liiketaloudellista perustetta.

Kiistanalaiset menot olivat muun muassa kirjavia nostoja yhtiön tililtä, maksuja ilman kuittia tai selvitystä, yksityisiä menoja ja muiden henkilöiden puolesta tehtyjä maksuja. Käräjäoikeus tuomitsi Ritaluoman maksamaan näitä varoja takaisin pesälle runsaalla 450 000 eurolla.

Konkurssipesä luopui pienestä korvausvaatimuksesta. Kun hovioikeus laski uudelleen korvauksia ja hyväksyi joitakin pienehköjä vastaajan selvityksiä, se sai korvattavasta summasta käräjäoikeutta hieman pienemmän.

Erillään pääoikeudenkäynnistä

Oikeudenkäynti Ritaluoman palkankorotuksesta ja yhtiön varojen käytöstä on erillinen oikeudenkäynti niin sanotusta SCC:n pääjutusta, jossa on kyse paljon suuremmista vahingonkorvauksista. Turun hovioikeus on velvoittanut Ritaluoman maksamaan noin 6,2 miljoonaa euroa korvausta ulkomaille lähetetyistä varoista.

Ritaluoma ja Kiemunki ovat hakeneet korkeimmalta oikeudelta valituslupaa hovioikeuden päätöksestä. Sitä ei ole ainakaan vielä myönnetty.

Käräjäoikeus on tuominnut myös SCC:n hallituksen entisen jäsenen Iisakki Kiemungin osallistumaan Ritaluoman palkankorotuksen korvaamiseen. Kiemungin soviteltu korvaus on vajaa 47 000 euroa. Kiemunki on myös valittanut tästä käräjäoikeuden päätöksestä, mutta valituksen pääkäsittely ei ole vielä alkanut. FL

Lue myös: Ritaluoma ja Kiemunki hakevat valituslupaa – Sunny Car Centerin vahingonkorvaukset halutaan korkeimman oikeuden käsittelyyn (14.4.2020)

Uutista muokattu ja laajennettu sekä lisätty kainalo 15.5. kello 17.20. 

Uusimmat

Näkoislehti

3.6.2020

Fingerpori

comic