Lounais-Häme

Hulevedet huolestuttavat Forssassa

Forssan vesihuoltoliikelaitos on käynnistämässä mittavaa katselmuskierrosta kaupungin vanhoilla omakotialueilla hulevesien määrän vähentämiseksi tulevaisuudessa jätevesiverkostossa.

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- tai sulamisvesiä sekä salaojavesiä. Kaupungilla ja vesihuoltoliikelaitoksella on yhteinen tavoite hulevesien nykyistä parempaan hallintaan. Pohjavesialueilla hulevedet halutaan imeyttää mahdollisimman hyvin ja puhtaina maaperään. Asemakaavamääräyksin on pohjavesialueilla esimerkiksi asvaltointia uusilla kaava-alueilla enintään 15 prosenttia tontin pinta-alasta.

Hulevesiviemäreitä tarvitaan vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelupäällikkö Jorma Lindströmin mukaan savisilla rakennusalueilla, jossa sadevedet imeytyvät huonosti maaperään. Näin alueita Forssassa on runsaasti Loimijoen molemmin puolin. Katselmus koskee pääosin ns. vanhoja kaupunginosia kuten Talsoila, Vieremä, Kuhala ja Ojalanmäki. Hulevesiviemäriverkostoa on Forssan rakennettu 1950-luvun alusta lähtien noin 60 kilometriä.

Lindströmin mukaan tuoreen lainsäädännön myötä esiin on noussut monenlaista yritteliäisyyttä. Yritysten pakettiautot ovat kierrelleet tarjoamassa erilaisia hulevesiratkaisuja. Lindström sanoo, että esitetyt ratkaisut tulisi käyttää ensin vesihuoltoliikelaitoksessa näytettävänä, jottei suunnitelmassa puututtaisi esimerkiksi pelkästään rännivesiin vaan katsottaisiin tontin hulevedet kokonaisuutena salaojineen.

Aivan toinen luku ovat henkilöt, jotka ovat esiintyneet vesilaitoksen henkilöstönä turvaliivit päällä esittäen putkiremontin tekijöitä. Samalla on tarjottu kyytiä jo pankkiautomaatille. Lindström kertoo muutaman vuoden takaisesta tapauksesta, jossa joku oli esiintynyt ja tarjonnut putkiremonttia esittäytyen Jorma Lindströminä. Vale-Lindströmiä ei tavoitettu. Lindström korostaa, että vesihuoltolaitoksen henkilöstöllä on aina esittää henkilökortti. Mittarinlukijoilla on ollut jopa vaikeaa päästä taloihin sisään, koska asukkaat ovat olleet liian varovaisia eivätkä ole avanneet ovea.

Forssassa ei kaupunki tai vesihuoltoliikelaitos ole lähdössä keräämään mitään hulevesimaksua kuivatusmaksuna kuten esimerkiksi Oulussa tai joissakin muissa kaupungeissa. Vesihuoltoliikelaitos laskuttaa kaupungilta vuositasolla noin 100000 euroa.. Summasta noin 70000 euroa on poistoja nykyisestä verkostosta ja uuden rakentamisesta sekä noin 30000 euroa hulevesiverkoston ylläpidon kustannuksia. Näin hulevesien hallinnan kustannukset katetaan kokonaan yhteisistä verovaroista. Vesihuoltoliikelaitoksen vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen pitää saatavaa korvausta kohtuullisena. FL

 

Forssassa on suunnitelma
Forssassa hulevedet on tarkoitus saada keskitetysti hallintaan elävoittämään ja monimuotoistamaan kaupunkiympäristöä.Sade- ja sulamisvedet on tarkoitus yhä paremmin imeyttää ne heti kertymispaikalla ja rajoittaa hulevesien virtaamista jätevesiverkostoon rasittamaan jätevesipuhdistamon toimintaa.Nykyisin jätevesipuhdistamolle tulevan jäteveden määrä voi jopa kolminkertaistua normaalitasosta runsaan vesisateen vuoksi. Tämä heikentää puhdistamon puhdistuskykyä varsinkin, kun sadevedet voivat olla hyvinkin kylmiä heikentäen prosessien toimintaa.Hulevesien hallintaan tulee muutos lainsäädännön muututtua vuonna 2014. Samalla varaudutaan myös ilmaston muutokseen, joka tulee lisäämään ennusteiden mukaan sateiden määrää myös Suomessa.Kesäkuussa hyväksyttyä hulevesisuunnitelmaa tarkastetaan viiden vuoden välein ja sen toteutumista seurataan vuosittain. Suunnitelma otetaan huomioon myös uusia asemakaavoja laadittaessa.

Uusimmat

Fingerpori

comic