Lounais-Häme

Hulevesistä tulossa laskua forssalaisille

Vuodelta 2014 peräisin olevat vesihuoltolain muutokset ulottuvat sade- ja sulamisvesien eli hulevesien hallintaan.

Forssan kaupungissa hulevesien hallinta on annettu vesihuoltoliikelaitoksen tehtäväksi. Vesihuoltoliikelaitos ei voi nykyisillä vesi- ja jätevesimaksuilla järjestää hulevesien viemäröintiä, vaan siihen tarvitaan oma hulevesimaksu.

Taksan suuruutta ei ole vielä määritelty vesihuoltoliikelaitoksen taksoituksessa. Uudella taksalla katetaan hulevesiviemäröinnin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Todennäköisesti vesihuoltoliikelaitos määrittää hulevesimaksut viimeistään ensi vuonna.

Kaupungin ja vesihuoltoliikelaitoksen tulee määrittää alueet, joissa vesihuoltoliikelaitos on vastannut ja vastaa hulevesien viemäröinnistä.

Kaupungin tulee myös määrittää viranomainen, joka kykenee vapauttamaan kiinteistön velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään.

Yhdyskuntalautakunta päätti eilen, että Forssassa tämä viranomainen tulee olemaan ympäristölupalautakunta, jota on ensin kuultava asiassa. Lautakunnan päätöksen mukaan kaupunki vahvistaa toimintamallin, jossa vesihuoltoliikelaitos vastaa hulevesiviemäröinnistä niillä alueilla, joille se on rakentanut tai tulee verkostosaneerauksen ja kaavoituksen myötä rakentamaan hulevesiverkoston.

Lautakunta päätti lisäksi, että kaupunki alkaa periä kuivatusmaksua ja vesihuoltoliikelaitoshulevesiviemäröintimaksua hulevesiviemäröinnin alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti