Lounais-Häme

Humppilan kunta tyytyy käräjäoikeuden päätökseen rakennuskiistassa - kunnan entiseltä tekniseltä johtajalta ei aiota vaatia vahingonkorvauksia

Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi Humppilan kunnan entiseen tekniseen johtajaan Kari Tasalaan kohdistetun vahingonkorvausvaatimuksen heinäkuussa 2018. Tasalan katsottiin kuitenkin syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen, josta rangaistusseuraamuksena oli lievä sakkorangaistus. Tasalalle määrättiin 10 päiväsakkoa eli 520 euroa, minkä lisäksi hän joutuu suorittamaan kunnalle oikeudenkäyntikuluja 1 019 euroa viivästyskorkoineen.

Humppilan kunta ei aio valittaa tuomiosta, vaan tyytyy käräjäoikeuden päätökseen, joka on kunnan mielestä selkeä ja perusteltu. Kunnan talousarviossa ei ole varausta oikeudenkäynnistä aiheutuviin kuluihin, eikä vahingonkorvausvaatimuksen toteutumisesta katsota olevan takeita.

Myös syyttäjä on ilmoittanut tyytyvänsä päätökseen. Tasala on varannut itselleen mahdollisuuden valittaa päätöksestä, samoin oli Humppilan kunta.

Käräjöinti koskee vuosina 2012–2013 Humppilan kunnan rakennuttamaa omakotitaloa, jonka kustannukset nousivat yli kaksinkertaisiksi alkuperäisestä arviosta. Talousarviossa rakennuskustannuksiksi oli tuolloin merkitty 137 000 euroa, mutta lopulliset rakennuskustannukset nousivat reiluun 340 000 euroon.

Vahingonkorvausvaatimus kohdistui vuoden 2013 rakennuskuluihin, jotka olivat yhteensä noin 165 000 euroa. Kuluilta puuttui laillinen peruste, ja summa laskettiin kunnalle tappiolliseksi.

Nykyisin Jokioisten kunnan Tasalaa syytettiin siitä, että tämä olisi hyväksynyt lisäkulut ilman kunnanhallituksen tai -valtuuston suostumusta. Käräjäoikeus katsoi, että Tasala oli toiminut asian suhteen virkavelvollisuutensa vastaisesti.

Käräjäoikeuden mielestä Tasalaa ei kuitenkaan voida yksin syyttää kulujen ylityksestä, vaan asiaan liittyi monia syitä. Näitä olivat urakoitsijan yllättävä vaihtuminen kesken rakennusprojektin, kunnan sopimusvelvollisuus rakennuksen loppuun saattamisesta ja silloisten kunnanjohtajien hyväksyntä lisäkulujen maksuunpanolle. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/54280-karajaoikeudelta-paatos-humppilan-entinen-tekninen-johtaja-vapautettiin-lahes-kaikista

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti