Lounais-Häme

Humppilan työpajaan vakinainen ohjaajapari

Humppilan kunnanhallitus päätti, että kunnan työpajalla on kaksi vakanssia: pajan toiminnasta vastaava työpajaohjaaja ja toinen työpajaohjaaja.

Työpaja tarvitsee kokoaikaisesti kaksi työntekijää, jotta sinne voidaan ottaa kaikki kuntouttavaa työtoimintaa tarvitsevat ja toiminta onnistuu sujuvasti ja turvallisesti

Humppilan kunnan työpaja vastaa sekä nuorten työpajatoiminnasta että aikuisten työpajatoiminnasta.

Työpajalla työskentelevistä ohjaajista toinen on siirretty pajalle päiväkodista, jossa hänellä on vakituinen vakanssi, ja toinen on määräaikainen.

Työpajalla on viikossa keskimäärin 20 asiakasta, joita pyritään ohjaamaan koulutukseen tai töihin eri tukimenetelmiä käyttäen. Kuntoutettavia otetaan kunnan eri töihin asiakkaan ja kunnan tarpeen mukaisesti.

Toimiva työpaja vähentää kunnan kustannuksia työmarkkinatuen määrässä.

Kuntoutumisen lisäksi työpaja hyödyntää kuntaa mm. tehtyjen kunnostustöiden kautta.

Uusimmat

Fingerpori

comic