Lounais-Häme

Humppilassa on rikottu kuntalakia salaiseksi julistetun pykälän osalta

Humppilan kunnanjohtaja Jari Keskitalon ja hallintojohtaja Maarit Sihvosen kemioiden toimimattomuus tietyissä asioissa on saanut aikaan melkoisen myllerryksen. Tosin kunnanjohtaja Keskitalo ei koe, että asiaan liittyisi suurempaa dramatiikkaa tai turbulenssia. Hänen mielestään kyse on ollut lähinnä pienissä käytännön asioissa ilmenevistä näkemyseroista.

Sihvonen sanoo, että välien jonkinasteinen kärjistyminen johtuu roolijakojen sumentumisesta. Hallintojohtaja kokee, että hänen ylitseen on kävelty tietyissä asioissa.

 

Viimeisimpänä kurmuutuksena Sihvonen kokee 19. helmikuuta järjestetyn kunnanhallituksen kokouksen jälkimainingit. Kokouksessa käsiteltiin salaiseksi julistettu pykälä vaatimuksen toimittamisesta käräjäoikeudelle. Pykälä koskee Humppilan kunnan vahingonkorvausvaatimuksia entiseltä tekniseltä johtajaltaan talonrakennusjupakassa.

Eräs kuntalainen pyysi kunnanjohtajaa toimittamaan kyseisen pykälän sähköpostilla. Keskitalo delegoi tehtävän Sihvoselle.

Sihvonen kertoo selvittäneensä asiaa lakikirjasta, olleensa yhteydessä kuntaliiton lakimieheen ja erääseen toiseen lakimieheen sekä kihlakunnansyyttäjään, koska asia on tulossa käräjäoikeuden julkiseen käsittelyyn toukokuussa.

-Kenenkään mielestä ei ollut mitään perusteita, miksi pykälän olisi pitänyt olla salainen. Niinpä toimitin sen kuntalaiselle, Sihvonen kertoo.

Sihvonen kertoo saaneensa tämän jälkeen kunnanjohtajalta noottia, että luovutti pykälän kuntalaiselle. Lisäksi kunnanjohtaja vaati Sihvosta selvittämään kunnanhallitukselle, miksi hän luovutti pykälän tiedot.

-Tein selvityksen ja lähetin sen jokaiselle kunnanvaltuutetulle. Kukaan ei ole kommentoinut asiaa, Sihvonen kertoo.

 

Kunnanjohtaja väittää, että kunnanhallitus on päättänyt salata pykälän.

-Jos hallitus on päättänyt julistaa pykälän salaiseksi, sen pitää myös päättää sen muuttamisesta julkiseksi, Keskitalo sanoo.

Sihvonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ahola (kesk.) kiistävät, että kunnanhallitus olisi päättänyt salata pykälän. Kumpikin sanoo, että Keskitalo heijasti pykälän kokoushuoneen seinälle, eivätkä hallituksen jäsenet voineet perehtyä siihen kunnolla. Kaksikon mukaan kunnanjohtaja ilmoitti hallituksen jäsenille, että pidetään pykälä salaisena, mutta mitään päätöstä tai pöytäkirjamerkintää tästä ei ole.

Asiasta on Keskitalon mukaan keskusteltu, ja seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa se tuodaan käsittelyyn, mikäli kunnanjohtaja saa siihen kirjallisen vahvistuksen. Hän ei tarkenna, mistä kirjallinen vahvistus pitää saada. Asiaa ei ole käsitelty kummassakaan maaliskuussa pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta sanoo, että jokin kunnanhallituksen pykälä voidaan salata, mutta pykälän aihe ja perusteet salaamiselle pitää kertoa. Näin ei siis ole Humppilassa tapahtunut.

-Jos tässä on tapahtunut virhe, se johtuu minun osaamattomuudestani, myöntää Humppilaa viime vuoden alusta johtanut ja sitä ennen sivistystoimenjohtaja/rehtorina toiminut Keskitalo.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ahola on ensikertalaisia kuntapolitiikassa. Hän myöntää olleensa siinä uskossa, että pykälän voi salata, kun näin vaaditaan.

-Vasta jälkikäteen minulle selvisi, että pykälän salaaminen pitää perustella, Ahola sanoo.

 

Närää ja ihmetystä monella taholla on herättänyt myös kunnanjohtajan johtajasopimus, joka sisältää erorahan. Keskitalo toi asian 19. helmikuuta kokoukseen ja kirjasi kunnanhallituksen puheenjohtajan esitykseksi 12 kuukauden erorahan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti kokouksessa, että hän ei ole ehdottanut 12 kuukauden erorahaa, vaan se on kunnanjohtajan ehdotus.

Kunnanhallitus päätyi yksimielisesti esittämään valtuustolle, että se hyväksyy Keskitalolle kahdeksan kuukauden erorahan. Pykälä tarkistettiin seuraavana päivänä ja pöytäkirjantarkastajat hyväksyivät sen.

Sihvonen ja Ahola sanovat, että tämän jälkeen kunnanjohtaja vaati pöytäkirjantarkastajia olemaan hyväksymättä kyseistä pykälää. Asiaa vatvottiin, mutta nyt pykälä on hyväksytty ja hallituksen esitys menossa valtuuston päätettäväksi. Pykälää ei kuitenkaan löytynyt valtuuston keskiviikon kokouksen listalta.

-En hyväksy kahdeksan kuukauden erorahaa, tämä on periaatteellinen kysymys. Olen tehnyt pitkän uran Humppilassa, tulin vuonna 1995 yläasteen rehtoriksi ja näen, että 12 kuukauden erorahaa käytetään tämän pituisissa työsuhteissa usein. Asiasta on oltava selkeä sopimus ennen kuin se tuodaan valtuustoon, Keskitalo perustelee.

Jos kuntapäättäjät eivät hyväksy kunnanjohtajalle 12 kuukauden erorahaa, tämä aikoo pitää kiinni sivistystoimenjohtajan ja rehtorin virastaan, mistä hän on nyt vuoden 2019 loppuun kestävällä virkavapaalla.

-Tämä on haastava työ ja haluan nähdä, miten onnistun ja jaksan tehtävässä. Lähtökohta on se, että jatkan kunnanjohtajana.

 

Ahola kummeksuu myös sitä, että kunnanjohtaja palkkasi rakennusmestarin ilman julkista hakua. Heidän mukaansa kunnanhallitus valtuutti Keskitalon neuvottelemaan rakennusmestarin kanssa tehtävien hoidosta. Joulukuun kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjassa lukee, että kunnanjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan ja sopimaan tehtävien hoidosta.

-On tulkinnanvaraista, tarkoittaako sopiminen myös palkkaamista. Voi olla, että kunnanhallitus on tässä rikkonut lakia, joka vaatii kilpailuttamaan tämän kaltaiset tehtävät, hallituksen puheenjohtaja Ahola myöntää. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic