Lounais-Häme

Huonomminkin voisi mennä

Forssan ensi vuoden talousarvio turvaa kaupungin hyvät palvelut.

-Talousarvio antaa hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen ja turvaa hyvät palvelut, va. kaupunginjohtaja Leena Järvenpää sanoo.

Palvelut turvataan veroprosentin korotuksella. Hyvät palvelut eivät kuitenkaan vedä uusia asukkaita.

Eikä työttömyysastekaan helpota taloustilannetta.

-Näillä työttömyysluvuilla talous voisi olla huonommassa jamassa. Olemme onnistuneet kohtuullisesti.

Järvenpään mukaan kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi tarvitaan suunnitelmallisia tekoja. Sitä hän ei vielä osaa sanoa, miten se tehdään.

-Uskon, että asia menee eteenpäin, kunhan kaupungin elinvoimaohjelma valmistuu.

Tämän vuoden tulos näytti vielä kesällä pahemmalta kuin nyt. Alijäämä ei tule olemaan niin iso kuin ennustettiin.

-Ennusteet tehdään varovaisuuden periaatteella. Ennusteiden tekeminen on verotulojen takia epävarmaa.

Terveydenhuollon menotkin vaikeuttavat ennusteen tekoa. Järvenpää sanoo, että sairaanhoitopiirin menot ovat murheenkryyni, koska maksuosuudet kasvavat vuosi vuodelta.

-Olen henkilökohtaisesti helpottunut, että vaikeasti arvioitavat sote-menot jäävät sote-uudistuksen jälkeen pois.

Kuntaliiton suositusten mukaan sote-uudistus ei näy tässä vaiheessa kuntien taloussuunnitelmissa.

Kun maakuntauudistus astuu voimaan, uuteen systeemiin lähdetään siirtymätasauksen avulla. Se tarkoittaa sitä, että kunnan talouden tasapainotilan muutosta rajataan. Tasapainotila tarkoittaa vuosikatetta poistojen jälkeen.

Muutos olisi enintään plus, miinus sata euroa per asukas. Jotkut kunnat saavat valtionosuustuloihinsa plussaa sata euroa asukasta kohden, toiset menettävät sata euroa per asukas. Osa jää ääripäiden välille.

Siirtymätasauksella ei muuteta kuntien taloudellista tilaa; sillä ei kateta kuntien aikaisemmin kertynyttä alijäämää.

Juuri julkaistujen koelaskelmien mukaan Forssa menettäisi tasauksen jälkeen maksimisumman. Valtionvarainministeriön laskujen mukaan summa on 1,7 miljoonaa euroa.

-Se johtuu osittain Forssan mallista. Hyky on hoitanut terveydenhuollon menot kustannustehokkaasti. Sen takia kaupunki saa uudistuksessa takkiinsa.

Sama koskee kaikkia viittä Forssan seudun kuntaa. Kunnissa, joissa terveydenhuoltomenot ovat nousseet pilviin, saavat valtiolta helpotusta.

Kilpailukykysopimuskaan ei kohtele kaupunkia silkkihansikkain. Kiky keventää kuntatyönantajan toimintamenoja, koska palkkoja ei nosteta, lomarahoja leikataan ja sosiaalivakuutusmaksuja siirretään työnantajilta työntekijöiden maksettavaksi.

Lisäksi työaikaa pidennetään ansiotasoa muuttamatta.

Forssassa se tuo kaupungille 15000 lisätyötuntia vuoteen. Se vastaa yhdeksän ihmisen työpanosta.

-Emme kuitenkaan voi palkata yhdeksää uutta ihmistä, vaan työajan pidennys on pakko tehdä. Se, miten muutaman minuutin työaikalisäys päivää kohden vaikuttaa tehokkuuteen jää nähtäväksi.

Tulopuolella nämä hyödyt leikkaantuvat joko saamatta jäävinä verotuloina tai valtionosuuksien vähennyksenä. Valtio on laskenut työajan pidennykselle säästövaikutuksen, joka leikataan valtionosuuksista.

Suomessa vietetään 100-vuotisjuhlaa ensi vuonna. Forssassa vietetään myös Lasten Forssa -juhlavuotta. Kaupunki järjestää vuoden aikana useita eri tilaisuuksia lapsille.

Juhlavuoden kunniaksi kaikki perusopetuksen oppilaat saavat ensi syksynä henkilökohtaisen tabletti- tai kannettavan tietokoneen.

Koneet hankitaan leasing-hankintana. Ensi vuonna kustannukset ovat 130000 euroa, seuraavana 230000 ja sitä seuraavana 248000 euroa.

-Jos koneisiin investoitaisiin kerralla, summa olisi merkittävä, Järvenpää sanoo.

Ensi vuonna ei juuri investoida mihinkään. Investointisumma on kokonaisuudessaan viisi miljoonaa euroa.

-Kyse on suurimmaksi osaksi kunnallistekniikan rakentamisesta. Katuvaloja, kiertoliittymä Turuntien ja Rautatiekadun risteykseen, Järvenpää luettelee.

Forssalaisilla on tällä hetkellä lainaa vain 1700 euroa per asukas. Määrä on tuhat euroa vähemmän kuin suomalaisissa kunnissa keskimäärin.

Jos kaupungissa päätettäisiin investoida esimerkiksi 30 miljoonalla eurolla, niin se tarkoittaisi kertainvestointina sitä, että kaupunkilaista kohden lainamäärä nousisi 1700 eurolla, mutta koko ajan vanha laina lyhenee.

Vaihtoehtona harkitaan kiinteistöleasingin käyttöä, jolloin rahoitus ei näy kaupungin taseessa.

-Onneksi lainamäärä on tällä hetkellä pieni. Investointeja voidaan lähitulevaisuudessa tehdä.

Investoinneilta ei voi välttyä, vaikka monitoimikeskusta ei rakennettaisikaan.

-Kahden koulurakennuksen saneeraus voi maksaa yhtä paljon kuin uuden rakentaminen. Kunhan saamme tarkat luvut, tiedämme enemmän, Järvenpää viittaa tekeillä olevaan tilahankesuunnitelmaan.

Suunnitelma on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Sen jälkeen menee ainakin puoli vuotta ennen kuin selviää, paljonko eri vaihtoehdot maksavat ja miten isoja remontteja pitää tehdä.

-Uskon, että päättäjät harkitsevat vakavasti vastustuksestaan huolimatta esimerkiksi monitoimikeskuksen rakentamista yhtenä vaihtoehtona, kunhan saavat tarkat tiedot eteensä. Tässä täytyy olla optimisti.

Järvenpää summaa, että Forssalla on hyvät mahdollisuudet pärjätä. Vetovoimaisuus kasvaisi, jos imagoa saataisiin parannettua.

-Forssa on mainettaan parempi paikka. Harmillista, että mielikuvat ovat niin sitkeässä. FL

 

Forssa
Asukasluku 17351.Tuloveroprosentti 20,50.Verotulot 60,3 miljoonaa euroa.Valtionosuudet 40,2 miljoonaa euroa.Toimintamenot 121 miljoonaa euroa.Toimintatulot 27,8 miljoonaa euroa.Vuosikate 6,7 miljoonaa euroa.Lainaa 30,7 miljoonaa euroa.Lainaa per asukas 1769 euroa.Tilikauden ylijäämä 419000 euroa.Investoinnit 5,1 miljoonaa euroa (Vesihuoltoliikelaitos miljoona euroa, Ojalanmäen asuntoalueen 3. vaihe, katuvalot, puistot, kiertoliittymä, Kuhalankosken padon korjaus).

Uusimmat

Fingerpori

comic