Lounais-Häme

Huumeet yhä tutumpi ilmiö Suomessa – Monella on lähipiirissään huumeiden käyttäjä

Kuvituskuva

Huumeet ovat yhä tutumpi ilmiö Suomessa. Kyselyn mukaan yli puolet alle 35-vuotiaista suomalaisista tuntee henkilökohtaisesti jonkun huumeiden käyttäjän.

Yli kolmasosalle suomalaisista on joskus tarjottu huumeita käytettäväksi tai ostettavaksi, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Huumekysely 18:n tuloksista.

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat jatkuvasti yleistyneet Suomessa. Myös käytöstä aiheutuneet terveysongelmat ovat lisääntyneet erityisesti 25–34-vuotiailla.

Kahden viime vuosikymmenen aikana huumeista on eniten yleistynyt kannabiksen kokeilu ja käyttö. Viime vuosina siitä on tullut suosittua erityisesti 25–34-vuotiaiden nuorten aikuisten miesten keskuudessa: vuonna 2018 heistä lähes puolet ilmoitti kokeilleensa kannabista ainakin kerran elämässään.

Amfetamiinin ja ekstaasin kokeilukäyttö on yleistynyt 2010-luvulla. Kokaiinin kokeilukäyttö on lisääntynyt vuoden 2014 jälkeen.
Suomalaisten käyttöön on tullut joukko uusia huumeita. Vaikka muuntohuumeiden käyttö jää väestötasolla alhaiseksi, niihin liittyvä huoli on THL:n mukaan aiheellinen aineiden ennalta arvaamattomien vaikutusten vuoksi.

Asenteet osin lieventyneet

Omakohtaiset huumekokeilut tai käyttäjän tunteminen ovat THL:n mukaan karsineet huumeita kohtaan tunnettuja pelkoja ja johtaneet asenteiden lieventymiseen. Asenteet ja mielipiteet ovat muuttuneet kuitenkin lähinnä kannabiksen osalta. Muihin huumeisiin suhtaudutaan Suomessa edelleen selvästi kriittisemmin.

Suurin osa kyselyn vastaajista hyväksyy vakiintuneet huumehaittoja vähentävät toimet, kuten huumeiden käyttäjille tarkoitetut terveysneuvontapisteet ja korvaavien lääkkeiden käytön opioidiriippuvaisten hoidossa.

Suomalaisten huumeiden käyttöä on kartoitettu säännöllisesti toistettujen väestötutkimusten avulla 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Aineistot on kerännyt Tilastokeskus.

Uusimmat

Fingerpori

comic