Lounais-Häme

Huumetilanne hälyttävässä kasvussa

Huumerikosten määrä on Kanta- ja Päijät-Hämeessä kovassa kasvussa.

Poliisin tietoon oli jo lokakuun loppuun mennessä tullut yhtä paljon huumerikoksia kuin koko viime vuonna eli 1424 kappaletta. Tällä kehityksellä kasvu on yli 260 rikoksen luokkaa edellisvuoteen nähden.

Huumerikosten määrän kasvu on suurinta maakuntien keskuskaupungeissa eli Hämeenlinnassa ja Lahdessa.

Forssassakin määrät ovat kasvussa. Huumeiden käyttörikoksia tapahtui Forssassa lokakuun loppuun mennessä 86, kun viime vuonna niitä oli vastaavana ajankohtana 68. Prosentuaalisesti määrä on kasvanut siis yli neljänneksellä.

Hämeenlinnassa käyttörikoksia on ollut lokakuun loppuun mennessä 127 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajanjaksoon.

Huumausainerikosten määrä on pienempi, mutta niiden kasvu Forssassa on hurjaa. Viime vuonna lokakuun loppuun mennessä huumausainerikoksia tehtiin 16, tänä vuonna jo 27, eli määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Törkeiden huumausainerikosten määrä putosi kahdesta yhteen. Törkeään huumausainerikokseen vaaditaan joko iso määrä, käytännössä kiloja huumeita, erityisen vaarallinen aine tai huumausaineiden välittämistä alaikäisille.

Huumeiden käyttörikokset yleistyvät, ja niistä lähes puolet tulee nykyisin esiin liikennevalvonnassa.

Käyttörikosten määrää on nostanut etenkin kannabiksen kasvatuksen suosio ja siitä seuraava marihuanan käytön voimakas lisääntyminen.

-Muutaman viime vuoden aikana kotimainen kannabiksen kasvatus on ammattimaistunut, ja suurimmissa ilmitulleissa kasvattamoissa on viljelty satoja kasveja kerrallaan, kertoo rikosylikomisario Martti Hirvonen Hämeen poliisista.

Lisääntyvä huumeiden käyttö näkyy myös jätevesistä tehtävästä seurannasta: Lahdessa käytetään sen mukaan amfetamiinia Suomen suurista kaupungeista eniten. Samoin kokaiinin käyttö on yleistynyt kuluneen vuoden aikana.

Muista aineista Hämeen huumausainemarkkinoilla esiintyy kannabistuotteista etenkin kotiviljeltyä, mutta myös ulkomailta salakuljetettua marihuanaa, metamfetamiinia, ekstaasia ja muita synteettisiä huumausaineita, buprenorfiinivalmisteita sekä huumausaineeksi luokiteltuja lääkevalmisteita. Heroiinista ei ole havaintoja Hämeen poliisilaitoksen alueella.

Huumausainerikoksista epäiltyjä on eniten ikäryhmissä 21–30 ja 31–40 vuotta.

Naisten osuus epäillyistä on nousussa: heitä on noin viidennes.

Törkeissä huumerikoksissa epäillyistä joka kymmenes on muun maan kuin Suomen kansalainen. Nuorimmat Hämeen poliisin tiedossa olevat amfetamiinin kokeilijat ovat olleet 12-vuotiaita, ja jo 14-vuotiaissa on ollut vakituisia huumeenkäyttäjiä.

Hämeessä toimii useita merkittäviä vaikuttajia huumausainerikollisuudessa. Alueella tapahtuva laajamittainen huumausaineiden maahantuonti ja välitys on organisoitunutta toimintaa.

Kuten muuallakin maassa, vakavaan huumausainerikollisuuteen liittyy Hämeessä pahoinpitelyrikoksia, omaisuusrikoksia ja ampuma-aserikoksia sekä uutena trendinä parilta viime vuodelta erityyppisiä tietoverkoissa tapahtuvia petosrikoksia. Huumausainerikoksiin liittyvissä kotietsinnöissä löydetään usein ampuma-aseita, patruunoita tai jopa räjähdysaineita.

Verkosta on tullut huumausainerikollisuuden keskeinen toimintaympäristö. Hämeen poliisin lokakuussa 2017 suorittama huumausaineiden välittämisen verkkovalvontaoperaatio osoitti, että poliisilaitoksen alueella tapahtuu laajamittaista ja ammattimaista erittäin vaarallisiksi luokiteltujen huumausaineiden kauppaa.

Liikenteessä tavatuista rattijuopoista yhä suurempi osa ajaa huumeiden vaikutuksen alaisena.

Niin sanotuista huumerateista 36 prosenttia kuuluu ikäluokkaan 21–30 vuotta. 18–20-vuotiaiden osuus rattijuopumuksissa on 6 prosenttia, kun taas huumerateista ikäluokan edustus on 10 prosenttia.

Huumerattien määrä peilaa huumausaineiden saatavuutta, käytön yleisyyttä sekä osittain nuorten keskuudessa tapahtunutta muutosta suhtautumisessa mietoihin huumausaineisiin.

Tiedot perustuvat Hämeen poliisilaitoksen sisäiseen raporttiin, jossa selvitettiin alueen huumausainerikollisuutta poliisin oman toiminnan suunnittelua varten. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic