Lounais-Häme

Hyky kannustaa rahalla sosiaalityöntekijöitä

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tehostaa suunnitelmallisesti sosiaalihuollon ammattilaisten rekrytointia ja varmistaa nykyisten työntekijöiden pysyvyyttä. Kannustimia kohdistuu suunnitelman mukaan palkkaukseen, työyhteisöön ja kouluttautumiseen.

Hykyn yhtymähallitus päätti, että 1.8. alkaen sosiaalityöntekijälle, perheneuvojalle, lastenvalvojalle, vastaavalle kuraattorille, lastensuojelun päällikölle ja aikuissosiaalityön päällikölle maksetaan 200 euron rekrytointilisä kuukaudessa työvoiman pysyvyyden ja saatavuuden turvaamiseksi vuoden 2019 loppuun saakka.

Kyseisten ammattiryhmien uusille rekrytoitaville henkilöille maksetaan 12 kuukauden keskeytymättömän työssäolon jälkeen 2000 euron kertapalkkio sitoutumisbonuksena ja seuraavan 12 kuukauden keskeytymättömän työssäolon jälkeen taas 2000 euron kertapalkkio. Työssäoloajan pitää kertyä neljän vuoden aikana.

Kuntayhtymän työntekijöillä on lisäksi mahdollisuus saada kahden kuukauden mittainen palkallinen opintovapaa sosiaalityön opintoihin liittyvän pro gradu -tutkielman tekoa varten.

Yhtymähallitus edellyttää, että yhtymäjohtaja raportoi tapahtuneesta kehityksestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä ensi vuoden tammikuussa.

Aikuissosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vakansseja on ollut jo kauan vaikeaa täyttää kelpoisilla työntekijöillä.

Useita vakansseja on nytkin täyttämättä, mikä haittaa sosiaalihuollon lakisääteisten tehtävien hoitoa ja määräaikojen noudattamista. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic