Lounais-Häme

Hyky sai poikkeusluvan suppealle päivystykselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt poikkeusluvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystykselle Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle ensi vuoden alusta.

Päätöstä perustellaan palveluiden saatavuudella ja päivystyspisteiden etäisyydellä, kun väestön tarvitsemia palveluita ei voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla.

Päätöksessä todetaan, että päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen. Lupa on myönnetty vuoden 2019 loppuun.

Päätöksessä todetaan, että sote-uudistus antaa maakunnille mahdollisuuden kehittää väestön tarpeista lähtevät päivystyspalvelut. Tällöin tulisi arvioida kriittisesti kokonaisuutta käsittäen kiireellisen hoidon resurssit, osaaminen ja henkilöstö. Tämän takia lupa on myönnetty määräaikaisena.

Hykyn yhtymäjohtaja Juha Heino on tyytyväinen poikkeusluvan myöntämiseen ja Forssan sairaalan huomioimiseen.

-Lupa antaa mahdollisuuden nykyistä suppeampaan päivystykseen. Nykyisin Forssan sairaalassa on ensiapupäivystäjä ja takapäivystäjä. Pihlajalinnan kanssa perustettavassa yhteisyrityksessä päivystys on suunniteltu järjestettävän nykyisellä tasolla.

Forssa, Hämeenlinna, Jokioinen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat puoltaneet lausunnoissaan hykyn hakemusta.

Riihimäki on pitänyt tärkeänä, että luvan myöntämistä harkitaan perusteellisesti.

Tosin Hämeenlinna totesi lausunnossaan, että ei ole tarkoituksenmukaista lukita pysyvästi lainsäädännön pääsäännöstä poikkeavia palvelu- ja päivystysrakenteita vaan maakunnalla pitää olla laaja harkintavalta siitä, miten päivystys maakunnan seutukunnissa järjestetään yhdenvertaisesti. Tämä lausunto on huomioitu päätöksessä.

Ilman poikkeusluvan saantia ja yhteisyrityksen perustamista Forssan sairaalan asema tulevaisuudessa olisi muodostunut kriittiseksi. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic