Lounais-Häme Forssan seutu

Hyky tehostaa tiukasti toimintaansa – Kahden miljoonan säästöistä huolimatta hevoskuuri jatkuu

FSHKY säästää ensi vuoden loppuun mennessä noin 2 miljoonaa euroa.
FSHKY kaivaa säästöjä myös henkilöstöstä. Kuva: Lassi Puhtimäki
FSHKY kaivaa säästöjä myös henkilöstöstä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kerää monista eri puroista tälle vuodelle noin 1 miljoonan euron säästöt ja ensi vuodelle lähes saman verran. Tehostamistoimien loppusumma 2020–2022 on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Omistajakunnat velvoittivat FSHKY:n etsimään lähivuosina vähintään kahden miljoonan euron säästöt. Tosin korona kampittaa nyt aikeita.

Lue lisää: Hykyyn yt-neuvottelut koronatilanteen seurauksena.

Yhdet yt-neuvottelut päätökseen

Yhtymähallitus hyväksyi muut tehostamistoimet paitsi vanhuspalveluiden hoitomaksujen korottamisen ja kotiinkuljetettavien ateriapalveluiden lakkauttamisen, joista päätetään vasta vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Yhtymähallitus päätti myös, että tuottavuustyöryhmä jatkaa säästöjen etsintää ja ohjeistaa ryhmää käsittelemään tässä vaiheessa toimenpidelistan ulkopuolelle jääneiden kuntayhtymän kilpailukyvyn ja kehittämisen kannalta olennaisia asioita kuten yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa.

Yhtymähallitus totesi samalla yt-neuvotteluiden päättyneen. Yhtymähallitus päätti panna henkilöstön vähentämiset täytäntöön heti tänä vuonna, vaikkakin vähennysten toteuttamisaikataulu saattaa lykkääntyä myöhemmäksi koronaepidemian vuoksi.

Henkilöstövähennyksiä perustellaan taloudellisia ja tuotannollisilla syillä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyillä.

Uusia töitä lakkautettavien tilalle

Irtisanomistarve kohdistuu palvelurakenteen muutoksesta johtuen Ruisluodon Hoiva 1:ssä maksimissaan 8 henkilöön. Henkilöstölle tarjotaan heidän koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä irtisanomisten vaihtoehtona.

LIsäksi toimenpiteinä on 13 tehtävän lakkauttaminen ja tehtävien uudelleenorganisointi, minkä säästöksi on laskettu sekä tänä että ensi vuonna neljännesmiljoonaa. Osa toteutuu eläköitymisen kautta. Osa vakansseista on tällä hetkellä täyttämättä.

FSHKY pyrkii löytämään ensisijaisesti muutosten kohteena olevan henkilöstön osalta ratkaisuja, joilla heille löytyy korvaavaa työtä organisaation sisältä.

Sijaisista 200 000 euron säästöt

Lisäksi FSHKY vähentää sijaisten käyttöä. Säästöiksi on laskettu sekä tänä että ensi vuonna kumpanakin 200 000 euroa.

– Säästö kertyy pienistä puroista. Meillä ei ole sellaista mahdollisuutta, että saisimme tuollaisen säästön parilla–kolmella toimenpiteellä. Eikä tämä tähän pääty. Kuten yhtymähallitus toivoikin, tuottavuustyöryhmän työ jatkuu edelleen. Tilanne ei ole koronan myötä yhtään helpottanut, toteaa yhtymäjohtaja Katariina Korhonen.

Eri toimenpiteillä ei hänen mukaansa ole vaikutusta potilasturvallisuuteen.

Nykyisessä käytössä olevien lääkkeet vaihdetaan halvempiin vastaaviin rinnakkaisvalmisteisiin, mikä säästää tänä vuonna neljännesmiljoonan.

Yöpäivystyksen kustannuksia saadaan 180 000 euroa pienemmäksi lääkärien takapäivystysrinkiä ja vartiointia keventämällä sekä muuttamalla radiologian yöpäivystys varallaoloon perustuvaksi.

Hoitajavetoisuutta lisätään

Pientä säästöä kertyy myös rintasyöpäpotilaiden hoitajavastaanotosta lääkärin sijaan sekä merkityksettömien laboratoriokokeiden vähentämisestä. Hoitajavetoista vastaanottoa on muutenkin tarkoitus lisätä.

Toimiin kuuluu kaikkinaista toiminnan tehostamista.

Gynekologian poliklinikkalla sairaalalääkärin työpanos muuttuu osa-aikaiseksi ja erikoislääkärin vastaanotto vähenee viidestä kolmen kertaan viikossa.

Tänä kesänä terveysasemasulut kestävät kolme viikkoa.

Pienistä puroista…

FSHKY vähentää ICT-kuluja vähentämällä 50 työasemaa sekä tänä että ensi vuonna.

Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään jatkossa perusopetuslain mukaisesti Forssassa eikä vammaispalvelujen kautta.

Säästöjä tulee myös postituskuluja vähentämällä ja vartiointipalvelujen muutoksella.

Mielenterveyspalveluissa toimenpiteinä on osastolla 11 pyhäsulkujen lisääminen ja yhteen yöhoitajaan siirtyminen.

Tehostustoimissa on huomioitu koko henkilökunnalta saadut ideat ja aloitteet. FL

Uusimmat

Näkoislehti

5.6.2020

Fingerpori

comic