Lounais-Häme

Hykylle laaja kehittämisohjelma vuoden loppuun mennessä

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle laaditaan kehittämisohjelma, jossa hykyä asemoidaan niin osaksi erikoissairaanhoidon verkostoa kuin sote-osaajana.
Kehittämisohjelmalla pyritään löytämään Forssan sairaalalle ja koko hykylle paras asema palveluiden tuottajana.

Forssan kaupunkiseudun kunnanjohtajat päättivät viimeviikkoisessa palaverissaan edellyttää Forssan seudun kuntien omistamalta hykyltä erityisen kehittämisohjelman laatimista. Ohjelmassa määriteltäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteet sekä esitykset rakenteellisista muutoksista kustannusten hillitsemiseksi.

Forssan seudun kunnat ovat huolestuneet sote-menojen kasvusta, jotka edustavat yli 60 prosenttia kuntien käyttötalouksien menoista. Hyky on ilmoittanut, että sen menot ovat kasvamassa ensi vuonna kolmella prosentilla. Lisäksi hykyllä on tälle vuodelle miljoonan euron lisärahoitustarve.

Forssan kaupunki on omalta osaltaan ilmoittanut, että mikäli kustannusten nousuun ei pystytä vaikuttamaan, merkitsee se kaupungin muulle toiminnalle kohtuutonta rasitusta. Tilanne on samanlainen myös muissa seutukunnan kuntatalouksissa.

Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä sanoo, että kehittämisohjelmalla pyritään asemoimaan hyky kokonaisuuteen, jossa ovat niin Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien hanke 8 tähden sairaalasta erikoissairaanhoidossa kuin Kanta-Hämeen keskussairaalan oman uuden sairaalan rakentaminen Ahvenistolle.

Määtän mukaan myös Oma Hämeellä on maakunnallinen kaavailu sote-kuntayhtymän perustamisesta. Määttä pitää todennäköisenä, että varsinainen maakuntien perustaminen on karistumassa, jolloin sote-palveluiden järjestämisvastuu säilyisi nykyisellään kunnilla.

Määttä katsoo, että kuntien täytyy hykyn omistajana kyetä määrittelemään osaltaan palveluluista. Tämä edellyttää yhteistä sopimista ja sitoutumista hykyn kanssa myös ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Kunnat eivät voi pitäytyä roolissa, jossa määritellään vain säästötavoiteprosentteja.

– Hyky on päässyt hieman etääntymään omistajista. Omistajaohjauksen pitää olla tavoitteellista ja tietoista toimintaa. Meidän on pantava seutukunnalla myös omat rivit suoriksi, Määttä sanoo.

Määtän mukaan kehittämisohjelman pitää valmistua tämän vuoden aikana. Asia tulee esille seutuneuvoston tiistaisessa kokoontumisessa Jokioisilla.

Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson sanoo, että Forssan sairaala voisi erikoissairaanhoidon työnjaossa tarjota kehitettäviä palveluitaan koko maakunnalle ja jopa maakuntarajojen ylitse.

– Pitää osata erikoistua ja löytää oma paikka. Tällä on merkitystä myös kuntayhtymän rooliin vetovoimaisena työnantajana, Larsson hahmottelee hykyn Forssan sairaalan roolia.

Samalla on löydettävä myös pitkällä aikavälillä keinoja kustannusten nousun painamiseksi kohti nollaa. Organisaatiouudistusta ei voida tehdä nopeasti ja lyhyellä tähtäimellä. Tähtäimessä on, että Forssan sairaala säilyy ja kehittyy käynnissä olevassa muutoksessa. Reippaasti yli tuhannen työntekijän hyky on myös merkittävä taloudellinen tekijä kaupunkiseudulla.

– Ohjelmalla rakennetaan hykyä uskottavana toimijana, jonka talous on kunnossa ja joka on kiinnostava työnantaja, Larsson hahmottelee.

Hykyn yhtymäjohtaja Katariina Korhonen sanoo olevan hyvä asia, että hykyltä vaaditaan kehittämisohjelmaa. Se antaa potkua suunnitella toimintoja pitemmällä tähtäimellä kuin yksi budjettivuosi. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävät muutokset näkyvät usein vasta muutaman vuoden viiveellä.

– Totta kai olemme jo aiemminkin miettineet, mikä on meidän paikkamme käynnissä olevassa sote-muutoksessa. Kunnanjohtajien esittämä vaatimus toimii hyvänä selkänojana toiminnan suunnittelussa. Hyky ei ole mikään saari vaan olemme riippuvaisia siitä, mitä sote-maailmassa tapahtuu meidän ympärillä, Korhonen toteaa.

Hän arvioi, että suunnitelma voisi valmistua tämän vuoden aikana. Samaan aikaan rinnalla on valmisteltava myös ensi vuoden talousarviota.

Korhosen mukaan kuntien asettama raami on todella tiukka eikä uudistuksista ole luvassa mitään pikavoittoja. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

25.2.2020