Lounais-Häme

Hykyn aikuispsykiatrian tavoitteena lähipalvelut: asiakas ei liiku, vaan henkilöstö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuispsykiatriassa keskitytään lähitulevaisuudessa erityisesti avopalveluiden kehittämiseen. Tarkoituksena on edistää monialaista osaamista ja hälventää palvelualueen sisäisiä rajapintoja eri osastojen välillä. Palveluita on tarkoitus jatkossa tarjota entistä enemmän suoraan asiakkaan kotiin ja myös ajallisesti entistä joustavammin.

Alkuvuoden aikana Forssan hyvinvointikuntayhtymässä on ollut käynnissä selvitysprojekti, jonka tavoitteena on ollut selvittää aikuispsykiatrian avo- ja vuodeosaston toimintojen järjestämistä parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Kehittämiskohteita on projektipäällikkö Minna Hallikaisen mukaan mietitty erityisesti asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Aikuispsykiatrian henkilökunta ja asiantuntijat pitävät tärkeänä sitä, että pystytään tuottamaan monipuolisia ja laadukkaita palveluita lähipalveluina.

-Lähipalveluita on jo tarjottu asiakkaiden käyttöön jonkin verran. Esimerkiksi omalla työpaikallani aikuispsykiatrian poliklinikalla kotikäyntejä asiakkaan luo on tehty satunnaisesti. Tulevaisuudessa hoitohenkilöstön liikkuvuutta asiakkaan luo on tarkoitus edistää huomattavasti, sairaanhoitajana työskentelevä Hallikainen kertoo.

Hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtaja Juha Heinon mukaan parhaiten asiakkaan tarpeisiin vastaavien lähipalveluiden tarjoaminen vaatii myös ajallista joustamista. Ajatuksena on, että joitakin palveluita voidaan jatkossa tarjota myös ilta-aikaan.

Lisäksi asiakkaiden tarpeista lähtevien lähipalveluiden tarjoaminen vaatii monialaista osaamista. Työparityöskentelyä laajennetaan yli yksikkörajojen. Tarkoituksena on muodostaa entistä yhtenäisempi mielenterveys- ja päihdeyksikkö, jossa A-klinikan ja osaston palvelut nivoutuvat toisiinsa.

-Jatkossa osasto on entistä yhtenäisempi ja myös sen johtamista keskitetään. Palvelualueella on kaksi osastonhoitajan virkaa, joista toisen vastuulle kuuluu psykiatrian vuodeosaston ja poliklinikan henkilöstö ja toiselle avohoidon henkilöstö. Nämä vakanssit on tarkoitus yhdistää, Heino selvittää.

 

Suurten linjojen lisäksi myös palveluiden sisältöjä aiotaan kehittää. Esimerkiksi akuuttikriisityö ja pitkäaikaiskuntoutujien intervallihoidot suunnitellaan uudelleen. Lisäksi kehitetään kriisihoitoa.

Palveluiden ja hoitotyön läpinäkyvyyttä parannetaan. Palveluiden selkeyttämiseksi jokainen aikuispsykiatrian yksikkö kuvaa toimintansa eli sen, mitä palveluita ne tuottavat. Nämä kuvaukset julkistetaan myös kuntayhtymän kotisivulla, jotta palvelut selkeytyvät myös asiakkaille ja muulle väestölle.

Asiakastyössä ja sisäisissä kokouksissa otetaan käyttöön Skype-palvelut. Muutenkin sähköisen ja digitaalisen teknologian käyttöä on jatkossa tarkoitus hyödyntää entistä paremmin.

-Teknologian hyödyntäminen viestinnässä vastaa asiakkaiden tarpeisiin varsinkin tehostetussa avohoidossa, jossa asiakkaina on paljon nuoria aikuisia, Hallikainen täsmentää.

Yhtymäjohtaja Juha Heino kertoo, että koko uudistusta ei ole tarkoitus toteuttaa kertarysäyksellä.

-Uudistukset toteutetaan vaiheittain ja muutosvaihe kestää kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta. Tiettyjen muutosten toteuttamiseen on käytettävä myös ostopalveluja, Heino kertoo.

 

Selvitysryhmän projektipäällikkö Minna Hallikainen kertoo, että henkilökunta on tuntenut epävarmuutta tulevasta erityisesti hallituksen sote-uudistuksen valmistelun vuoksi. Hallikaisen mukaan henkilökunta näkee palvelujen kehittämisen ja säilyttämisen hyvin tärkeänä.

-Henkilökunta on ollut kehittämisprojektin vaiheissa mukana innolla ja lisäksi on uskallettu olla innovatiivisia. Kehitysprojektin onnistuminen vaatiikin, että kaikki ovat valmiita kehittämään toimintaa. Se vaatii myös yhteistä näkemystä siitä, mihin pyritään, Hallikainen sanoo.

Avopalvelut ovat nykyään FSHKY:n aikuispsykiatriassa keskeisessä roolissa. Vuodeosasto muutettiin vuoden 2015 alussa avo-osastoksi. Perustason mielenterveyspalveluiden lisäksi aikuispsykiatria tarjoaa vaativampaa erikoisosaamista avopalvelun keinoin.

FSHKY:n yhtymähallitus päätti viime viikolla säilyttää aikuispsykiatrian vuodeosaston sairaansijojen määrän nykyisellään 17 sairaansijassa. Vuodeosaston kuormitusaste on ollut viime vuosina noin 50 prosentin tasolla. Psykiatriselle vuodeosastolle olisi tarpeita, mutta ne liittyvät erityisesti suljetun osaston käyttöön. Forssassa ei ole nykyään suljettua osastoa.

Yhtymäjohtaja Juha Heinon mukaan myös lasten ja nuorisopsykiatrian kehittämistä tullaan tarkastelemaan lähitulevaisuudessa. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti