Lounais-Häme

Hyrrästä herui rahaa neljälle

 

Sähkoinen päätöksentekojärjestelmä Hyrrä hyrähti vihdoin käyntiin. LounaPlussan alueelle on saatu päätökset neljän eri hankkeen tuesta Maaseuturahastolta. Maaseutuviraston mukaan maaseudun hankkeiden maksut käynnistyvät kesäkuussa.

Jokioisten Elonkierron tietä parannetaan hankerahoituksen turvin. Olemassa olevaa, Kirkkotieltä poikkeavaa tietä levennetään niin, että kaksisuuntainen liikenne tiellä mahdollistuu. Tietä myös jatketaan eteenpäin pitkin viemärilinjaa kunnes tullaan Ojaisille Elonkierron pellon laitaan makasiinin kohdalle. Tämä osuus tiestä rakennetaan alusta alkaen.

Hankkeen tavoitteena on Elonkierron liikenneyhteyksien parantaminen erityisesti Mansikki-näyttelyn ja muiden tapahtumien aikana. Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, näyttelylogistiikkaa sekä parantaa Mansikin ja myös koko Elonkierron turvallisuutta koululaisten sesonkiaikaan ja muiden tapahtumien aikana. Tie parantaa myös alueen virkistyskäyttöä.

Lähiruoka-Akatemia Ry aikoo edistää lähi- ja luomuruuan saatavuutta suurtalouskeittiöissä. Akatemia on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on vahvistaa aluetaloutta parantamalla alueellisia yritystoiminnan edellytyksiä. Samalla lisätään tietoisuutta lähi- ja luomuruoan käytön vaikutuksista aluetalouteen.

Susikkaan Kyläyhteisö ry saa tukea kylätalonsa toiminnallisuuden parantamiseen. Talon keittiö ja wc-tilat sekä parketti uusitaan. VPK:lta vapautuu lisätilaa talon yhteydestä, ja se aiotaan liittää kylätalon muihin tiloihin. Tuleva lisätila eli palotalli muutetaan juhlasaliksi sekä liikuntatilaksi. Lisäksi kylä kunnostaa talon terassia ja piha-aluetta sekä koko talon sähkö- ja lämmitysjärjestelmiä.

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry saa tukea toiminta-alueen luovan alan toimijoiden, yhdistysten ja yrittäjien toiminnan elävöittämiseen ja vahvistamiseen kansainvälisellä verkostoitumisella ja uusien väylien etsimisellä. Tavoitteena on tukea kansainvälistyvää toimintaa, aktivoida ja kehittää luovia aloja alueellisesti. Lisäksi yhdistys suunnittelee ammattilaisvaihtoa ja nuorten yrittäjien tukemista Kuvion toimialueella. Mukana on myös matkailullinen näkokulma.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic