Lounais-Häme Forssan seutu

Hyvinvointikuntayhtymä etsii yt-neuvotteluissa noin kahden miljoonan euron säästöjä vuosille 2020–2022

Hyvinvointikuntayhtymä etsii noin kahden miljoonan euron säästöjä vuosille 2020–2022.
Hykyn y-neuvotteluissa etsitään mm. henkilöstösäästöjä. Kuva: Lassi Puhtimäki
Hykyn y-neuvotteluissa etsitään mm. henkilöstösäästöjä. Kuva: Lassi Puhtimäki

FSHKY:n yhtymähallitus päätti käynnistää tuotannollis-taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamiseksi vuodesta 2020 alkaen. Sopeuttamistarve vuosille 2020–2022 on noin kaksi miljoonaa euroa.

– Jotain on pakko saada taloudellisesti aikaiseksi jo ensi vuoden aikana, tähdentää yhtymäjohtaja Katariina Korhonen.

Yt-neuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin perustein koskevat koko Hykyn organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä.

Sopeuttaminen koskee useita keinoja, joilla haetaan tuottavuuden kasvua ja pysyviä talousvaikutuksia. Keinoja voivat olla uudet tuotanto- ja toimintatavat, resurssien uudelleen kohdentaminen sekä teknologian hyödyntäminen.

Sekä henkilöstökustannuksia että palveluiden ostoja on tarkoitus vähentää. Keinoja voivat olla esimerkiksi tehtävien uudelleen järjestelyt, ulkopuolisten sijaisten käytön vähentäminen, määräaikaisten työsuhteiden päättyminen ja eläkeratkaisut, kunhan potilas- ja asiakasturvallisuus ei murene.

Myös lomautukset tai irtisanomiset voivat kuulua mahdolliseen keinovalikoimaan.

Säästötarpeet perustuvat siihen, että hyvinvointikuntayhtymän nykyinen kustannustaso ja omistajakuntien taloudellinen kantokyky eivät enää kohtaa. Hykyn ensi vuoden talousarvio on jo miljoona euroa alijäämäinen. Lisäksi kuntien väestö ikääntyy kaiken aikaa, eikä kuntien talous näytä muutenkaan valoisalta.

Kuntayhtymän nykyisiä palveluja on uudistettava ja rakenteita kevennettävä, jotta kuntayhtymä voi turvata omistajakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon ja pitää taloutensa tasapainossa.

Yt-neuvotteuluja on tässä kokoluokassa käytävä vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien.

Katariina Korhonen toteaa, että yt-neuvottelut koskevat toiminnallisia uudistuksia, joita esitellään myös ohjausryhmälle. Työstön tuloksena on tuottavuusohjelma.

– Ei tämä tietenkään ole mikään lyhyt prosessi.

– Tämä täytyy tehdä yhteistyössä henkilöstön kanssa, heillä on kuitenkin näkemys siihen arkeen.

Henkilöstö on voinut jo kyselyssä kertoa ajatuksiaan siitä, mistä arjen asioista ja toiminnoista voitaisiin Hykyssä säästää. Palvelualuejohtajat ovat lisäksi kokoustaneet omien työntekijöidensä kanssa ja käyneet säästö- ja kehitysideoita läpi.

Ensimmäinen yt-neuvottelu käydään Hykyssä tammikuun puolella. FL

Uusimmat

Näkoislehti

5.6.2020

Fingerpori

comic