Lounais-Häme

Iäkäs ei aina huomaa ajoterveytensä heikentyneen – Ajokortin menetys voi pelottaa, eikä lääkäriin välttämättä mennä

Ajoterveys on teemana tänään alkavilla Lääkäripäivillä. Ajoterveystarkastusten karsinta sysää vastuuta yksilölle.
Ajoterveys koskettaa kaikenikäisiä, mutta iäkkäillä ajoterveyteen vaikuttavien tekijöiden seurannan tärkeys korostuu.

Vain harva potilas ottaa ajoterveyteen liittyvät asiat oma-aloitteisesti esille lääkärin vastaanotolla. Asia käy ilmi lääkäreille tehdystä kyselystä, jossa Liikenneturva ja Suomen Liikennelääketieteen yhdistys selvittivät lääkäreiden kokemuksia ajoterveysasioista.

– Syy olla kertomatta terveystietojaan tai olla menemättä lääkäriin voi johtua ajokortin menettämisen pelosta. Tärkeintä on hoitaa sairaus, sen hoito usein tukee ajoterveyden säilyttämistä. Ajoterveyttä on myös sairauksien hoitaminen niin, että ne eivät estä turvallista ajamista. Esimerkiksi hoidolla aisoissa pysyvä diabetes ei ole este turvalliselle autoilulle, Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski kertoo.

Vastuu ajoterveydestä itsellä, mutta myös lääkärillä

Liikenneturva selvitti toisessa kyselyssä suomalaisten kokemuksia ajoterveydestä. Joka neljäs kyselyyn vastanneista kuljettajista on ollut joskus tai usein huolissaan omasta ajoterveydestään.

Valtaosa vastanneista kokee, että ajoterveydentilan heikentyessä ensisijainen vastuu puuttua autoiluun on kuljettajalla itsellään. Lähes yhtä vastuullisena pidetään lääkäriä, ja yhdeksän kymmenestä painottaa myös lähipiirin ja poliisin vastuuta puuttua tilanteessa, jossa autoilu ei ole enää turvallista.

Lääkäreiden mukaan iäkkäät potilaat ovat vastaanotolle tulleessaan harvoin tietoisia ajokykynsä heikentymisestä. Lääkäriin menemistä voidaan vältellä, jos ajokortin menettäminen pelottaa.

– Oman terveydentilan seuranta ja sen arvioiminen suhteessa ajamisen turvallisuuteen on hyvä tapa jokaiselle. Toisinaan ajoterveys heikkenee vähitellen ja siihen on siten mahdollista varautua. Ajoterveys ei ole ainoastaan iäkkään kuljettajan asia, vaan myös nuoren tai ammattikuljettajan turvallisen ajamisen edellytykset voivat heikentyä terveydellisistä syistä, Koski toteaa.

Terveystarkastuksia karsittu

Ajoterveyteen ja sen arviointiin paneudutaan myös tänään alkavilla Lääkäripäivillä. Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen tuo esille tieliikennettä koskevien lakimuutosten vaikutuksia myös lääkärin työhön.

– Ajoterveystarkastusten määrän karsinta ja muut viimeaikaiset kevennykset korostavat yksilön omaa vastuuta. Myös lääkärin vastuu arvioida ajoterveyttä vastaanotolla kasvaa. Ajoterveyden puheeksi ottaminen ja siitä keskustelu tulisikin tulla luontevaksi osaksi hoitosuhdetta, Tarvainen korostaa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

24.9.2020

Fingerpori

comic