Lounais-Häme Forssan seutu

Forssan seutu on Kanta-Hämeen ikääntynein seutu nyt ja tulevaisuudessa

75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa lähivuosina voimakkaasti kaikissa Forssan seudun kunnissa. Se aiheuttaa kunnille suuria haasteita ja vaatii muutoksia palvelurakenteisiin.
Ikäihmisten kannattaa pysyä aktiivisina. Kauko Aunola (vas.) ja Veikko Horkka heittelevät koripalloa Intalankartanon palvelukeskuksen Winkkelissä Jokioisilla. Kuva: Lassi Puhtimäki
Ikäihmisten kannattaa pysyä aktiivisina. Kauko Aunola (vas.) ja Veikko Horkka heittelevät koripalloa Intalankartanon palvelukeskuksen Winkkelissä Jokioisilla. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan seutu on Kanta-Hämeen ikääntynein seutu jo nyt, ja tilanne pysyy samana myös tulevaisuudessa. 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa lähivuosina voimakkaasti kaikissa Forssan seudun kunnissa.

Väestön ikääntyminen aiheuttaa seudun kunnille suuria haasteita ja vaatii muutoksia palvelurakenteisiin. Näin toteaa vanhuspalvelualueen palvelualuejohtaja Annukka Kuismin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä.

– Vuonna 2017 Forssan asukkaista oli 75 vuotta täyttäneitä 12,6 prosenttia, mikä oli suurin prosentuaalinen osuus Kanta-Hämeen kunnissa. Ypäjällä ja Tammelassa osuus oli hieman yli 11 prosenttia, Humppilassa 10,5 prosenttia ja Jokioisilla jonkin verran alle 10 prosenttia. Osuus oli Kanta-Hämeen kunnista pienin Hausjärvellä, jossa se oli 8 prosenttia. Hämeenlinnassa se oli 10,8 prosenttia, Kuismin listaa.

Väestöennusteiden mukaan vuonna 2040 Forssan asukkaista on 75 vuotta täyttäneitä 23 prosenttia eli lähes joka neljäs. Tammelassa 75 vuotta täyttäneitä ennakoidaan olevan 21,5 prosenttia ja Humppilassa ja Jokioisilla yli 20 prosenttia. Ypäjällä osuus on alle 20 prosenttia.

– Huoltosuhde huononee myös lähivuosina. Kun yhtä työikäistä kohti oli vuonna 2017 Forssassa 72 ei-työikäistä, luku on vuonna 2040 jo 88. Tammelassa luvun ennakoidaan kasvavan 69:stä vuoteen 2035 mennessä 96:een. Ei-työikäisillä tarkoitetaan alle 15-vuotiaita ja yli 64-vuotiaita.

Pitkäaikaisen laitoshoidon tarkoitus loppua

Väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin pitää Kuisminin mukaan ryhtyä vastaamaan Forssan seudulla viimeistään nyt.

– Palvelurakenteita pitää uudistaa. Ikääntyneiden palvelurakenne painottuu Forssan seudulla ympärivuorokautiseen hoivaan joko laitospalvelun tai tehostetun palveluasumisen piirissä. Tämä näkyy myös palvelurakenteemme korkeina kustannuksina verrattuna muualle, Kuismin sanoo.

Ikääntyneiden ympärivuorokautinen laitospalvelu ja tehostettu palveluasuminen maksoi vuonna 2017 koko maassa asukasta kohti 450 euroa. Humppilassa summa oli 800, Ypäjällä 720, Tammelassa 600, Forssassa 550 ja Jokioisilla 520 euroa.

– Forssan seudun 75 vuotta täyttäneistä käytti viime vuonna ympärivuorokautisen hoivan palveluja 10,1 prosenttia.

Kuisminin mukaan Forssan seudulla on tavoitteena noudattaa koko Kanta-Hämeen linjausta, jonka mukaan vuonna 2020 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu kotonaan, 6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä eikä kukaan asu enää laitoshoidossa pitkäaikaisesti. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita on 11–12 prosenttia ja omaishoidon tuen piirissä on 6,5 prosenttia.

– Vaikka palvelurakennetta kevennettäisiin tavoitteiden mukaisesti, vuonna 2040 kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitospalveluiden kustannusten on ennakoitu olevan Forssan seudulla kuntien yhteenlaskettujen muutosten perusteella 6,5 miljoonaa euroa nykyistä korkeammat.

Kuntoutukseen panostaminen vaatii hykyssä lisäresurssia

Kuisminin mukaan Forssan seudulla on tärkeää panostaa ennaltaehkäisevään työhön, jotta ikääntyvien palvelujen tarve lykkääntyisi ja he voisivat elää kotonaan mahdollisimman pitkään hyvää arkea.

– Muiden kuntien kokemuksista kannattaa ottaa mallia. Esimerkiksi Janakkalassa kuntoutusjaksolla olleista kotihoidon asiakkaista tarvitsi kotihoitoa jakson päätyttyä enää 40 prosenttia. Hämeenlinnassa kuntoutuksen myötä pystyttiin myöhentämään pitkäaikaiseen hoitoon siirtymistä keskimäärin 6–9 kuukaudella. Kuntoutukseen panostaminen vaatii kuitenkin henkilöstöresurssien lisäämistä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä, Kuismin sanoo.

Kuismin järjesti Forssassa viime ja tällä viikolla kolme keskustelu- ja infotilaisuutta ikääntyneiden palveluiden toiminta- ja palvelurakennemuutoksesta. Ikääntyvä Forssan seutu -nimiset tilaisuudet oli suunnattu vanhuspalvelualueen työntekijöille, kuntien ja kuntayhtymän päätöksentekijöille ja toimijoille, järjestöille, yhdistyksille ja vanhusneuvostoille. Lisäksi näille tahoille lähetetään kysely, joka koskee väestön ikääntymistä Forssan seudulla. FL

Uusimmat

Näkoislehti

27.5.2020

Fingerpori

comic