Lounais-Häme Forssan seutu

Tsemppikavereita ja ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä – Hyky kartoitti kyselyllä, miten ikääntyneiden palvelut pitäisi järjestää

Miten ikääntyneiden palvelut voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla tulevina vuosina? Sitä kysyttiin hykyn ja kuntien henkilöstöltä sekä sidosryhmiltä.
Ohjaaja Tiina Vieraankivi vetää ikäihmisten kuntouttavaa päivätoimintaa Intalankartanon palvelukeskuksessa Jokioisilla. Etualalla kuntolaitetta käyttää Heikki Tamminen. Päivätoiminta on yksi ikääntyville järjestettävistä palveluista, joihin halutaan panostaa Forssan seudulla. Kuva: Tapio Tuomela
Ohjaaja Tiina Vieraankivi vetää ikäihmisten kuntouttavaa päivätoimintaa Intalankartanon palvelukeskuksessa Jokioisilla. Etualalla kuntolaitetta käyttää Heikki Tamminen. Päivätoiminta on yksi ikääntyville järjestettävistä palveluista, joihin halutaan panostaa Forssan seudulla. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan seutu on Kanta-Hämeen ikääntynein seutu ja ennusteiden valossa näin on jatkossakin. Ikääntyneiden palvelut ovat jatkossa siis entistä suuremmassa roolissa ja ne halutaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä (hyky) pohditaan ankarasti, miten ikääntyneiden palvelut tulisi jatkossa järjestää. Pohdinnan tueksi hyky teki viime kuussa vanhuspalvelujen henkilöstölle, kuntien päättäjille ja sidosryhmille aiheesta kyselyn, johon sai vastata nimettömänä.

– Kyselyssä tiedusteltiin miten asiakas- ja palveluohjaus, ennaltaehkäisevät ja kuntoutumista tukevat toimet, kotiin annettavat palvelut ja ympärivuorokautiset palvelut voitaisiin toteuttaa, sanoo hykyn vanhuspalvelualueen palvelualuejohtaja Annukka Kuismin.

 

Luitko tämän: Forssan seutu on Kanta-Hämeen ikääntynein seutu nyt ja tulevaisuudessa

 

Kuismin kertoo, että toukokuun alussa valmistuneiden kyselyn tulosten mukaan punaisina lankoina palvelukokonaisuuksissa kulkevia teemoja ovat muun muassa ikääntyneen ihmisen itsemääräämisoikeus ja palvelujen aito tarve, ikääntyneen oman aktiivisuuden tukeminen ja ennakoivat kuntokartoitukset. Kyselyyn vastanneet toivat esille myös sen, että hoitoon saadaan jatkuvuutta, kun ikääntyneelle nimetään omahoitaja tai palveluohjaaja.

Myös omaishoitajille voidaan nimetä omat palveluohjaajat.

– Kyselyssä nousi tärkeään osaan myös palveluntuotannon tiivis yhteistyö paikallisten yrittäjien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Kuntoutusta voidaan suunnitella esimerkiksi yhdessä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. On myös tärkeää panostaa tiedonkulkuun omaisten ja työntekijöiden välillä ja tukea omaishoitajien jaksamista, Kuismin sanoo.

 

Kyselyyn vastanneet haluavat kiinnittää huomiota myös hoitopaikkojen ja palvelujen yhteisöllisyyteen sekä henkilöstön riittävään määrään ja sen osaamisen ja jaksamisen tukemiseen. Ikääntyneiden palvelujen järjestämisessä halutaan panostaa myös monikanavaiseen ja ennakoivaan tiedonjakoon ja lisäksi muistutetaan jalkautuvasta toimintamallista sähköisten palvelujen rinnalla.

Ennaltaehkäisevinä ja kuntouttavina toimina esiin nostettiin myös kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen, liikunta- ja ravintotietouden antaminen ja vertaisohjaajien, tsemppikavereiden tai saattaja-avun järjestäminen ikäihmisten tueksi.

Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ehdotettiin vähintäänkin 75 vuotta täyttäneille, mutta toimintakyvyn säilyttämiseen tähtäävä ohjeistus haluttiin ulottaa myös 65−74-vuotiaisiin.

 

Annukka Kuismin on tyytyväinen sekä kyselyssä saatujen vastausten määrään että laatuun.

– Kyselyyn tuli yhteensä 185 vastausta kaikista seudun kunnista. Noin puolet tuli asumispalvelujen ja kotihoidon työntekijöiltä. Runsaasti vastauksia saatiin myös kuntien ja kuntayhtymän työntekijöiltä.

– Olen iloinen, että saimme käytännönläheisiä ja konkreettisia vastauksia. Vastauksissa tuli ilmi monia toteutettavissa olevia asioita, joiden pohjalta on hyvä lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan ikääntyneiden tulevaisuuden palveluja. Työ kannattaa aloittaa jo nyt, jotta meillä todellakin on parhaat mahdolliset ikääntyneiden palvelut vuonna 2022, Kuismin sanoo.

Kyselyä edelsivät Kuisminin henkilöstölle, päättäjille ja sidosryhmille järjestämät keskustelu- ja infotilaisuudet ikääntyneiden palvelurakennemuutoksesta. Tilaisuuksien viestinä oli, että Forssan seutu on jo nyt Kanta-Hämeen ikääntynein seutu, ja tilanne pysyy samana tulevaisuudessa. 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa lähivuosina voimakkaasti kaikissa seudun kunnissa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

30.5.2020

Fingerpori

comic