Lounais-Häme

Ikäihmisten määrä lähes tuplaantuu vuoteen 2029

Forssan kaupungin teettämä palveluverkkoselvitys paljastaa, että vanhusväestöksi laskettujen yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa ennustetun väestökehityksen mukaan pelkästään Forssassa nykyisestä noin 2 000 hengestä yli 3 500 vanhukseen vuoteen 2029 mennessä. 75 prosentin kasvu vajaassa 15 vuodessa kuulostaa hurjalta, mutta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Annukka Kuismin vakuuttaa, että vanhusväestön palvelutarpeiden kasvusta selvitään kunniakkaasti.
– Kustannusten organisointiin en osaa ottaa kantaa, tuskin sitä tietää moni muukaan. Kulujen kasvu hoidetaan jotenkin yhteiskunnasta. Varmaan ne jakaantuvat sekä veroihin että asiakasmaksuihin, Kuismin arvioi.
Vanhusväestön ja sitä myöden huoltosuhteen kasvusta on Kuisminin mukaan keskusteltu seudullisen vanhuspalvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Asiassa pitää hänen mukaansa ottaa huomioon monta seikkaa. Havaintoja tehdään koko ajan ja niitä hyödynnetään jatkossa.
– Nykytilannetta ei voi kopioida tulevaisuuteen sen mukaan, että vanhusväestön määrä kasvaa. Vuoden 2025 vanhusväestö on erilaista kuin nykyinen. Heidän elämänsä ja vaivansa ovat erilaisia. He ovat tottuneet erilaiseen teknologiaan ja rahankäyttöön eivätkä välttämättä halua palveluja, joita tarjotaan nyt.
– Osa pystyy ostamaan yksityisten tarjoamia palveluja tai vaikka henkilökohtaisen avustajan, vaikka se ei Forssan seudulla ole niin relevanttia kuin isommissa kaupungeissa. Julkinen toimija keskittää resurssejaan niin, että palvelut tuotetaan jatkossa tehokkaammin, mutta laadukkaammin. Esimerkiksi tekniset innovaatiot lääkkeiden ottamiseen jättävät aikaa muihin asioihin. Tietyt tukipalvelut kilpailutetaan, joten tulevaisuudessa yksityinen yritys saattaa hoitaa kotipalveluasiakkaan kylvetyksen. 
Kuisminin näkemys on, että tulevaisuudessa ikäihmiset haluavat yhä enemmän kotona asumista, joka sisältää sosiaalisia kontakteja, virkistystä ja itsenäisyyden tukemista. Hän muistuttaa, että mikä toimii yhdellä seudulla, ei välttämättä toimi toisella. Kaikkia on Kuisminin mukaan kohdeltava palvelujen edessä tasapuolisesti, mutta mukana on oltava tarkoituksenmukaisuutta.
– Tulevaisuudessa panostetaan ikäluokkien pienentyessä ennen kaikkea henkilöstöön, ei niinkään seiniin. Mekin olemme varautuneet tulevaisuuteen, mutta esimerkiksi ostopalveluiden lisäämiseen tai pitkäaikaisosastojen rakentamiseen ei ole ryhdytty.
Hänen mukaansa Forssa ja Tammela ovat seudun kunnista ne, joissa huoltosuhde kasvaa ripeimmin. Humppila tulee perässä pienimuotoisemmin. Ypäjällä vanhusväestön kasvun piste on jo ylitetty ja suunta on toinen.
Kuismin muistuttaa, ettei vanhusväestö ole pelkästään taakka ja kustannustekijä, vaan myös mahdollisuus esimerkiksi vapaaehtoistyön kasvavina resursseina ja palveluiden kehittäjinä.
Forssan kaupunginhallituksen edustajana palveluverkkoselvitykseen osallistuneelle Jaana Lähteenkorvalle (kok.) väestökehitysennuste ei tullut yllätyksenä. Lähteenkorva näkee, että lisääntyvästä vanhusväestöstä kyetään pitämään huolta, kunhan panostetaan entistä enemmän ennalta ehkäisevään toimintaan.
– Tilanteeseen pitäisi päästä puuttumaan ennen kuin on myöhäistä. Esimerkiksi virtsatietulehdus pitäisi havaita heti alussa. Muuten kasvaa se riski, että lisääntyvien yöllisten vessakäyntien yhteydessä vanhus kaatuu ja murtaa lonkkansa, Lähteenkorva kertoo käytännön esimerkin.
Ikäihmisten hoitamisessa hyvä ja luottamuksellinen hoitosuhde on entisen Hoivakoti Pumpulin ja Pellavan yrittäjän mielestä kaiken a ja o.
Lähteenkorva näkee, että palvelusetelin käyttöönotto olisi yksi merkittävä tapa vastata ikäihmisten lisääntyvään palveluntarpeeseen. Hän uskoo, että markkinoilla tulee yhä enemmän yksityisiä palveluntarjoajia, kun ikääntyvien ihmisten ajatusmaailma ja toimintatavat muuttuvat.
– Ikääntyvät elävät vanhemmaksi kuin aiemmin. He eivät säästä perintöä lapsilleen, vaan ovat tottuneet käyttämään palveluja ja haluavat vastinetta rahoilleen, joten kenttä on avoin ja mielenkiintoinen. Palveluseteli vapauttaisi laadun seurannan asiakkaalle. Jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hän vaihtaa palveluntuottajaa.
– Palvelusetelin käyttöönotto laajentaisi palveluntarjoajien määrää esimerkiksi kotihoidossa. Seteli ei eriarvoistaisi ihmisiä, vaan antaisi mahdollisuuden. Hyvinvointiyhteiskunnassa ketään ei silti jätetä hoitamatta, Lähteenkorva näkee.
Palveluseteli on käytössä Forssassa ja Jokioisilla omaishoitajan vapaan aikaiseen palveluntuottamiseen joko asiakkaan kodissa tai päivätoiminnassa. Forssassa sitä voi käyttää myös tilapäisen kotihoidon järjestämiseen ja Jokioisilla siivouksen hankkimiseen. FL

Erilaista tarjontaa
Forssan seudun vanhusväestölle tarjotaan erilaista hoitoa.Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat hyvinvointikuntayhtymän Heikanrinne Forssassa, Ypäjän palvelukeskus, Mäntyrinne Humppilassa, Intalankartano Jokioisilla ja Iltatuuli Tammelassa. Yksityisistä Attendo (Retonkihovi) ja Esperi (Hoivakoti Pumpuli) tarjoavat vastaavaa palvelua Forssassa.Kodinomaista hoitoa tarjoavat Tyykihovi ja Rimpikoto Forssassa, Ruisluoto ja Tammikartano Tammelassa, Opintien palvelutalo Jokioisilla sekä pienemmät yksityisyrittäjät seudulla.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti