Lounais-Häme

Ikäsyrjintä eläkeläisten huolena

– Eläkkeellä olevan sukupolven vakavin ongelma on eläkeläisköyhyys. Köyhyysriski kasvaa voimakkaasti iän myötä. 65 vuotta täyttäneiden kohdalla se on 17 prosenttia. 75-vuotiaista ja sitä vanhemmista jää köyhyysrajan alle joka neljäs ja 85 vuotta täyttäneistä joka kolmas, totesi Eläkeläiset ry:n valtuuston puheenjohtaja, ministeri Kalevi Kivistö vanhustenviikon juhlapuheessa Jokioisten seurakuntatalolla.

-Naiseläkeläisillä köyhyysriski on suunnilleen kaksi kertaa suurempi kuin miehillä, kaikkein suurin se on yksin elävillä iäkkäillä naisilla, entinen kansanedustaja ja presidenttiehdokas jatkoi.

Kivistön mukaan eläkeläisten köyhyysriskiä tulisi pienentää kiireellisesti korottamalla takuueläkettä, eikä vain sitä, vaan myös parantamalla pieniä työeläkkeitä saavien asemaa.

 

Satikutia Kivistöltä sai talousnobelistimme Bengt Holmström, jota Kivistö tosin ei maininnut nimeltä. Kivistö kritisoi Holmströmin julkisuudessa esittämää väitettä, jonka mukaan nykyinen eläkkeellä oleva sukupuoli on luonut epäoikeudenmukaisen eläkejärjestelmän.

-Se turvaa hänen mielestään nykyisten eläkeläisten edut, joita ei hänen käsityksensä mukaan voi heikentää. Se ei kuitenkaan hänen mielestään kykene maksamaan nuorelle sukupolvelle eläkkeitä. Nobelistia ja kumppaneita ovat säestäneet myös jotkut nuoren polven poliitikot.

Kivistö näkee, että eläkeläisten asemaa Suomessa on heikennetty tuntuvasti, vaikka maksussa olevien työeläkkeiden nimellisarvolla on perustuslain takaama omaisuuden suoja. Hän huomauttaa, että kansaneläkkeisiin tämä suoja ei yllä, ja niitä onkin jopa alennettu.

-Eläkeläisten toimeentulon kannalta keskeisiin etuihin on puututtu monella muulla tavalla kuin eläkkeiden nimellisarvoa laskemalla. Indeksejä on jäädytetty ja taitettu, kansaneläkkeen pohjaosiakin on poistettu lähes kaikilta Kela-maksuja ikänsä maksaneilta, työeläkemaksuja siirretty työnantajilta osin palkansaajille ja työntekijän osuutta vielä lisätään Kiky-sopimuksen myötä.

-Työeläkkeen perusteena olevan palkan laskentaa on siirretty työuran lopun palkoista koko työuraa koskevaksi. Tällöin niillä, joilla työuran alkuvaiheen palkat ovat matalampia, eläkkeen perusteena oleva palkka pienenee aiempaan laskutapaan verrattuna. Eläkeikää on monin tavoin korotettu, varhaiseläkkeet poistettu ja eläkeläisten käyttämien palvelujen taksoja ja lääkkeiden sekä lääkäripalvelujen omavastuita on korotettu, Kivistö luetteli.

Suomalaista eläkejärjestelmää Kivistö kuvailee kauniiksi osoitukseksi vanhusten viikon teeman toteutuksesta. Siinä ikäpolvet yhdessä huolehtivat toisistaan.

 

Kivistö kertoi saaneensa käsiinsä muutama päivä sitten kansainvälisen tutkimuksen. Sen mukaan yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen aiheuttavat paljon enemmän ennenaikaisia kuolemia kuin esimerkiksi ylipaino. Yksinäisyys lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä tutkimuksen mukaan jopa 50 prosentilla.

Kivistö myös paljasti, että ikäsyrjintä ja siihen liittyvä nuiva suhtautuminen eläkeläisväestöön ovat Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n tutkimuksen mukaan eläkeläisten päällimmäisiä huolenaiheita.

-Ikäsyrjinnästä hyvän esimerkin antaa Norjan uusi lainsäädäntö, joka kieltää kaikenlaisen ikäsyrjinnän lain nojalla. Tässä olisi Kivistön mukaan hyvä esimerkki suomalaisille lainsäätäjille.

Talousviisaiden olisikin Kivistön mukaan paljon tähdellisempää keskittyä pohtimaan työllisyyden parantamisen keinoja kuin usuttaa sukupolvia yhteiskunnallista ilmapiiriä kiristävään vastakkainasetteluun.

 

Vanhustenviikon juhlassa avaussanat lausui kunnallisneuvos Pentti Kirkkola. Hän muistutti vanhustenviikolla olevan pitkät perinteet, ensimmäistä kertaa juhlaa vietettiin tiettävästi vuonna 1954. Jokioisilla juhlasta on tullut perinne, jonka toteuttavat vuorollaan kunnan kolme eläkeläisjärjestöä.

Eläkeläiset ry on Suomen vanhin eläkeläisjärjestö. Vuonna 1959 perustetulla järjestöllä on Kirkkolan mukaan noin 32 000 jäsentä. FL

 

 

Uusimmat

Fingerpori

comic