Lounais-Häme

Isku suositulle kansalaisaloitteelle – SDP:n puoluehallitus ei koskisi taitettuun indeksiin

SDP:n puoluehallitus esittää helmikuussa kokoontuvalle puoluekokoukselle, että puolue ei lähtisi ajamaan niin sanotun taitetun indeksin muuttamista. Sitä esittää SDP:n puoluekokoukselle entinen demarikansanedustaja

Kimmo Kiljunen

tukenaan monia muita pitkän linjan demarivaikuttajia.

Puoluehallituksen kanta on isku myös Kiljusen ja puolueisiin sitoutumattoman Suomen Senioriliikkeen ajamalle kansalaisaloitteelle, joka luovutetaan eduskunnan puhemiehelle

Maria Lohelalle

(ps.) ensi torstaina. Kansalaisaloite on kerännyt yli 80 000 allekirjoitusta.

Kansalaisaloite ja SDP:n puoluekokoukselle tehty aloite ajavat samaa asiaa: muutosta mekanismiin, jolla työeläkkeitä tarkistetaan vuosittain.

Työeläkkeitä korotettiin

vuosittain puhtaasti yleisen ansiotason mukaisesti vuoteen 1977 asti. Sen jälkeen käyttöön tuli niin sanottu puoliväli-indeksi, jossa työeläkkeitä korotettiin puoliksi palkankorotuksien ja puoliksi kuluttajahintojen nousun mukaisesti.

Vuonna 1996 indeksi ”taitettiin”, eli palkkojen painoarvo työeläkeindeksissä painettiin 20 prosenttiin ja kuluttajahintojen osuus nostettiin 80 prosenttiin. Taitettu indeksi rajoittaa eläkkeiden nousua, sillä historiallisesti palkat ovat nousseet inflaatiota nopeammin.

Kansalaisaloitteessa esitetään paluuta vuotta 1977 edeltävään aikaan. Kiljusen puoluekokousaloitteessa esitetään samanlaista tai maltillisempaa uudistusta, jossa indeksi olisi joka tapauksessa nykyistä palkkapainotteisempi.

Kiljusen ja muiden kriitikoiden mielestä työeläkeindeksin pitäminen nykyisellään merkitsee eläkeläisten köyhtymistä, kun palkat nousevat eläkkeitä nopeammin.

Kiljunen katsoo, että eläkejärjestelmä on nykyään liian rahastoiva, ja olisi parempi, jos eläkkeitä korotettaisiin rahastoinnin kustannuksella. Kiljusen mukaan se auttaisi pienituloisten eläkeläisten lisäksi koko kansantaloutta, kun eläkeläisten ostovoima lisääntyisi ja toisi miljardien eurojen piristysruiskeen talouteen.

SDP:n puoluehallituksen

mukaan nykyinen työeläkeindeksi turvaa ostovoiman säilymisen ja jopa parantaa sitä. Puoluehallitus perustelee työeläkeindeksin pitämistä nykyisellään muun muassa sukupolvien välisellä oikeudenmukaisuudella.

Puoluehallitus vetoaa Eläketurvakeskuksen laskelmiin, joiden mukaan ansiotasoindeksiin siirtyminen tarkoittaisi, että eläkemaksuja olisi nostettava työelämässä olevilta sukupolvilta nyt, tai viimeistään vuosisadan jälkipuoliskolla, kun eläkerahastot on syöty.

Puoluehallitus myös muistuttaa, että työeläkemaksut ovat nousseet koko ajan, joten työelämässä olevat tai sinne vasta tulossa olevat sukupolvet joutuvat maksamaan niitä suhteessa enemmän kuin eläkkeellä jo olevat. Myös eläkeiän nousu ja muut edellisen eläkeuudistuksen heikennykset koskevat vain tulevia eläkeläisiä, mutta niiden ansiosta eläkejärjestelmän rahoitus on nyt tasapainossa.

SDP:n puoluekokoukselle tehtiin useita eläkkeisiin liittyviä aloitteita ja puoluehallitus esittääkin, että puolue laatii toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Indeksikorotusta parempana välineenä puoluehallitus näkee muun muassa kansaneläkkeen tasokorotukset.

Kimmo Kiljunen

on SDP:n puoluehallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että keskeinen huomio tulisi kohdistaa kaikkein pienimpiin eläkkeisiin, mikä tarkoittaa käytännössä verovaroin rahoitettavan kansaneläkkeen korottamista.

– Mutta pidän valitettavana sitä, jos se samalla tarkoittaa, että jätämme eläkerahastot koskemattomiksi, Kiljunen sanoo.

Kiljusen mukaan köyhyysrajan alle on ajautunut jo yli 300 000 työeläkkeen saajaa.

– Mitään indeksiuudistuksia ei saa tehdä minkään sukupolven kustannuksella, mutta sukupolvien tasa-arvo tarkoittaa, että kaikkia ansioturvan piirissä olevia eläkkeensaajia kohdellaan samalla tavoin, eli sukupolvesta toiseen varmistetaan ansaitun tulotason säilyttäminen, Kiljunen määrittelee.

Kiljunen sanoo toivovansa, että SDP:n puoluekokous tulee toiseen lopputulokseen kuin puoluehallitus.

– Demarit eivät voi kääntää selkää köyhtymiskierteeseen joutuneiden eläkkeensaajien oikeutetuille tavoitteille. Toivon, että puoluekokous ottaa tämän vakavasti.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti