Lounais-Häme

Isoja muutoksia varusmiespalvelukseen

Puolustusvoimat lähettää hyvissä ajoin kutsuntakirjeet asevelvollisille. Arkistokuva: Kati Laukkanen

Puolustusvoimat suunnittelee suuria muutoksia varusmiesten koulutukseen.

Puolustusvoimat jatkaa kokemusten keräämistä uudesta koulutusjärjestelmästään. Koulutus 2020 -nimellä kulkevaa ohjelmaa kokeiltiin ensimmäisen kerran kolmessa joukko-osastossa viime vuonna.

Helsingin Sanomien mukaan Koulutus 2020 -ohjelma on suurimpia uudistuksia Puolustusvoimien koulutuksessa pariinkymmeneen vuoteen. Tuolloin uudistettiin päällystön koulutusta lakkauttamalla opistoupseerien koulutus ja luotiin kadettiupseerien akateeminen koulutus.

Uuden koulutusjärjestelmän testausta on tarkoitus jatkaa eri varuskunnissa yhteensä kahden vuoden ajan. Sen jälkeen toimiviksi todetut käytännöt otetaan käyttöön kaikkialla.

Ohjelmassa muutetaan varusmiesten ja reserviläisten koulutus kurssimaiseksi.

Lehden mukaan koulutusuudistus ei aiheuta muutoksia varusmiesten nykyisten palvelusaikojen kokonaispituuksiin, mutta asevelvollisuuslakiin pitää tehdä muutoksia. Laista halutaan nykyistä joustavampi esimerkiksi varusmiespalveluksen jaksottelun suhteen.

Varusmiespalvelus jaksotetaan uudelleen

Varusmiespalvelus aiotaan jaksottaa uudelleen.

Nykyjärjestelmässä taistelijoiden koulutus jakaantuu kolmeen osaan. Ensin on kahdeksan viikon peruskoulutuskausi, jota seuraa yhdeksän viikon erikoiskoulutuskausi ja lopuksi seitsemän viikon joukkokoulutuskausi.

Johtajakoulutettavat lähtevät nykyään peruskoulutuskauden jälkeen aliupseerikouluun, joka kestää aliupseereilta 16 viikkoa. Upseerikoulutettavat lähtevät sieltä kuitenkin jo seitsemän viikon jälkeen reserviupseerikurssille, joka kestää 14 viikkoa.

Uudessa järjestelmässä varusmieskoulutus alkaa kuuden viikon alokasjaksolla, joka on kokonaiskuormitukseltaan entistä järjestelmää kevyempi.

Kahta ensimmäistä viikkoa kutsutaan orientaatiojaksoksi, jossa alokkaita ajetaan pehmeämmin sisään armeijan järjestykseen.

Orientaatiojakson jälkeen alokkailla on edessään neljä viikon mittaista kurssia, joiden suoritusjärjestyksellä ei ole väliä.

Kuuden viikon alokasjakson jälkeen seuraa kuuden viikon mittainen koulutushaarajakso.

Vasta näiden kahden kuuden viikon jakson jälkeen valitaan johtajakoulutukseen eli aliupseerikouluun lähtijät.

Puolustusvoimat toivoo löytävänsä paremmin oikeat ihmiset johtajakoulutukseen. Tulevat varusmiehet lähtisivät reserviupseerikurssille aliupseerikoulusta kuuden viikon jälkeen.

Kokeiltavana on myös se, että reserviupseerikurssi kestäisi kaksi viikkoa pidempään kuin nykyisin eli 16 viikkoa.

Uusimmat

Fingerpori

comic