Lounais-Häme Forssa

Itsearviointikyselyn tulos kertoo: Forssan kaupunginhallitus onnistuu paremmin kuin verrokkikunnat

Itsearviointikyselyssä kiiteltiin muun muassa ilmapiiriä, moitittiin konserniohjausta.
- Paljon on kiinni omasta halusta. Iso osa on asioista hyvin perillä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola sanoo.

Forssan kaupunginhallituksen toiminnasta suoritettiin marras-joulukuussa itsearviointi anonyymilla kyselyllä.

Tulokset osoittavat, että Forssan kaupunginhallituksen toimintaa arvioidaan verrokkikuntiin verrattuna hyväksi. Ainoa poikkeus oli, että esityslistan asioihin perehdytään etukäteen huonommin. Forssassa vastausten keskiarvo oli 3,20 asteikolla 1-10, kun kahdeksassa verrokkikunnassa keskiarvo oli 3,60. Myös vastausprosentti Forssassa oli heikompi kuin muissa kunnissa, mutta parani edellisestä kyselystä selvästi.

Alhaisimmat keskiarvot (3,0) olivat kohdissa ”hallituksen ja järjestöjen välinen yhteistyö” ja ”omistuksille on asetettu selkeät tuottovaatimukset”. Ensin mainitussa verrokkikuntien edustajien antamat arvosanat olivat vielä huonompia.

– Välillä tuntuu siltä, että esityslista avataan ensimmäistä kertaa kokouksessa. Tiedon jakaminen on tällöin kovin vaikeaa, eräs vastaaja totesi.

Oma halu ratkaisee

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola arvelee, että tämä vastaus saattaa kuvastaa myös valtuuston toimintaa. Hän tähdentää, että isot asiat tulevat hallituksen käsittelyyn yleensä keskustelun kautta.

– Paljon on kiinni omasta halusta. Iso osa on asioista hyvin perillä. Joskus tuntuu, että halutaan jarruttaa päätöksentekoa ja sillä verukkeella väitetään, ettei asioista ei ole annettu riittävästi tietoa, Lepola näkee.

– Positiivinen asia, että kyselyn tulokset olivat näin hyviä, vaikka kehittämistä toki aina riittää. Myös kyselyn teettänyt konsulttifirma totesi tulosten olevan hyviä, Lepola huomauttaa.

Rohkeutta tarvitaan

Monet asiat vastauksissa olivat Lepolan mielestä myönteisiä, esimerkiksi ilmapiiri. Tällä valtuustokaudella hallituksessa on äänestetty huomattavasti vähemmän kuin edellisellä.

– Itse näkisin, että meidän pitäisi viedä isompia asioita, rakenteellisia muutoksia, eteenpäin. Näillä tuloksilla sen pitäisi olla helppoa, kunhan löytyy rohkeutta. Aina Forssa ei tosin voi viedä isoja rakenteellisia päätöksiä yksin eteenpäin, Lepola huomauttaa.

Konserniohjauksessa parantamista

Kiitosta saivat myös muun muassa hallituksen vaikuttamismahdollisuudet ja onnistuminen taloudenhoidossa sekä edunvalvonnassa. Yhteistyö hallituksen ja valtuuston, seudun muiden kuntien sekä median välillä koettiin verrokkikuntia paremmaksi. Yhteistyö hallituksen ja kaupunginjohtajan välillä koettiin myös hyväksi, mutta se sai verrokkikunnissa paremman arvosanan.

Suurimman hajonnan vastauksiin aiheutti onnistuminen elinkeinojen kehittämisessä. Yksi vastaaja näki sen erittäin hyvin, yksi erittäin huonosti onnistuneeksi.

Ikuisuusongelmaksi Lepola nostaa kyselyssäkin aika heikohkon arvosanan saaneen konserniohjauksen. Erään vastaajan mukaan kaupungin omistajapolitiikka on täysin oman onnen varassa ja yhtiöt elävät omaa elämäänsä, eikä niitä ohjata mitenkään.

Tästä esimerkkinä voi Lepolan mukaan mainita, että kunnanvaltuustot päättivät yksimielisesti hykyn säästötavoitteista, mutta hykyn yhtymähallituksessa samat henkilöt tekevät mahdottomaksi säästötoimien eteenpäinviemisen.

Kahdeksan verrokkikuntaa

Jakelun piirissä oli 17 henkilöä, vastauksia saatiin 10. Kyselyyn saivat vastata kaupunginhallituksen 11 jäsentä, 4 valtuuston puheenjohtajaa sekä kaupunginjohtaja ja kaupunginsihteeri. Lepolan mukaan viime hallituskaudella tehtyyn vastaavaan itsearviointiin tuli vain 4-5 vastausta. Kyselyssä oli mukana Forssan lisäksi kahdeksan kuntaa eli Kuusamo, Valkeakoski, Hämeenlinna, Loviisa, Porvoo, Tuusula, Jyväskylä ja Oulu. FL

Itssearviointikyselyn tuloksia

Onnistumiset:

Taloudenhoito.

Seutu-ja maakuntayhteistyö.

Strategian luonti.

Asioiden eteenpäin vienti.

Äänestysten välttäminen.

Yhteisten tahtotilojen löytyminen.

Epäonnistumiset:

Kaavoitus.

Oman roolin kirkastaminen.

Omistajaohjaus.

Rekrytointipolitiikka.

Talouden pitkänajan suunnittelu.

Tiedottaminen.

Uusimmat

Näkoislehti

1.10.2020

Fingerpori

comic