Lounais-Häme

Jaossa 13 miljoonaa, yksityisteiden valtionavustuksia voi hakea ympäri vuoden

ELY-keskus voi myöntää avustusta yksityisteiden parannuksiin, joiden tavoitteena on turvata tasa-arvoista liikkumista, pysyvää asutusta ja elinkeinoelämää.

Yksityistieavustusta on käytettävissä koko maassa tänä vuonna 13 miljoonaa euroa. Avustusten hakeminen on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Avustusmäärä on normaalisti 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, mutta erityisen tärkeissä kohteissa – kuten silloissa – se voi olla 75 prosenttia.

Avustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat parantamishankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Myöntämisen ja avustusmäärän päättää alueen toimivaltainen ELY-keskus.

 

Painopiste avustusten myöntämisessä on silloissa. Yksityisteiden sillat ovat kriittisiä pisteitä erityisesti biotalouden kuljetusten kannalta.

– Siltahankkeiden valmisteluvaiheessa tiekunnan tulisi ottaa ensin yhteyttä ELY-keskukseen, jotta voidaan varmistua parantamishankkeen avustuskelpoisuudesta ja teknisten ratkaisujen tarkoituksenmukaisuudesta ennen varsinaisten suunnitelmien tilaamista, liikennejärjestelmäasiantuntija Kai Paavola Keski-Suomen ELY-keskuksesta ohjeistaa.

 

Avustuksen hakijana tulee olla yksityinen tiekunta tai kunta. Tiekunnan osalta tulee muistaa, että parantamishankkeen käynnistäminen ja avustuksen hakeminen päätetään tiekunnan kokouksessa. Myös muut asiaan liittyvät seikat on otettava tarkasti huomioon.

– Huolellisesti täytetyt hakemukset sekä asianmukaiset liitteet helpottavat asian käsittelyä. Sähköistä lomaketta käyttämällä tiekunta nopeuttaa käsittelyaikaa ja saa varmistuksen hakemuksen toimittamisen onnistumisesta. Sähköisesti toimitetun lomakkeen mukaan tulee liittää avustushakemus. Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä, Paavola jatkaa.

Yksityisteiden valtionavustusten myöntökriteerit on linjattu Liikenneviraston ohjeessa (LO 11/2016). Ohjeeseen on hyvä tutustua ennen avustuksen hakemista. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti