Lounais-Häme

Järvinen, Ant-Vuorinen, Jantunen, Tervomaa – Taike jakoi apurahaa 304:lle

Kansainvälisesti tunnetun kuvataiteilija Antti Laitisen töitä oli esillä esimerkiksi Mäntän kuvataideviikoilla tänä vuonna. Hänen työnsä on myös Kiiruun koululla Somerolla.

Taiteen edistämiskeskus Taike jakoi 304 taiteilija-apurahaa. Eniten apurahoja jaettiin kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin ja näyttämötaiteen ammattilaisille.

Somerolainen taiteilija Antti Laitinen sai kolmivuotisen kuvataiteen apurahan. Niin ikään somerolainen kuvataiteilija Anna-Kaisa Ant-Vuorinen sai yksivuotisen apurahan.

Kuvataiteen viisivuotinen apuraha myönnettiin loppilaiselle taiteilija Antti-Ville Oikariselle.

Muotoilun kolmivuotisen apurahan sai Alma Jantunen Urjalan Nuutajärveltä.

Musiikin kolmivuotinen apuraha myönnettiin forssalaiselle muusikko Jonna Tervomaalle Helsinkiin.

Kirjallisuuden viisivuotisen apurahan sai Tammelassakin asunut kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen Helsingistä.

Taiteilija-apurahojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Apurahat alkavat vuoden 2019 alusta.

Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa, mikä on kolmisen prosenttia maan taiteilijakunnasta. Veroton apuraha on 1 709 euroa kuukaudessa, josta apurahan saaja maksaa pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun. Vuositasolla taiteilija-apurahoja maksetaan kaikkiaan noin 11,5 miljoonaa euroa.

Taiteilija-apurahan saajista yli puolet on naisia, kuten myös hakijoista. Naisten osuus on suurin muotoilun alalla, lähes 90 prosenttia. Tanssitaiteessa, esitys- ja performanssitaiteessa sekä taidejournalismissa noin kaksi kolmasosaa apurahan saajista on naisia.

Musiikin kaikista taiteilija-apurahoista lähes puolet jaettiin naisille. Heidän osuutensa hakijoista oli runsas kolmannes. Naismuusikot ja -säveltäjät hakivat enimmäkseen lyhempiä apurahoja. Vain viidennes viisivuotisten hakemuksista tuli naisilta, ja näiden apurahojen saajista kaikki ovat miehiä.

Taiteilija-apurahoista tulee vähintään 30 apurahavuotta myöntää nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille. Tänä vuonna nuoria, alle 35-vuotiaita apurahan saajia on 49.

Nuorten osuus vaihtelee taiteenaloittain. Sarjakuva- ja kuvitustaiteessa puolet apurahan saajista on nuoria. Vähintään neljännes saajista on nuoria myös musiikissa, tanssi- ja sirkustaiteessa sekä performanssi- ja esitystaiteessa. Esittävistä taiteista ainoastaan näyttämötaiteessa nuorten osuus jää alle kymmeneen prosenttiin. Apurahan saaneiden mediataiteilijoiden joukossa ei ole yhtään nuorta. Kääntäjissä ei ollut nuoria liioin hakijoina.

Keskimäärin joka yhdeksäs hakija sai apurahan. Vaikeinta apurahan saaminen oli visuaalisissa taiteissa ja monitaiteessa, joissa apurahoja riitti alle 10 prosentille hakijoista. Toista ääripäätä edustaa arkkitehtuuri, jossa lähes joka toinen hakija sai apurahan.

Hakemuksia tuli yhteensä lähes 2 700. Määrä kasvoi edellisvuodesta viidellä prosentilla.

Uusimmat

Näkoislehti

22.9.2020

Fingerpori

comic