Lounais-Häme

Jätehuollosta taas kovaa vääntöä Forssan seudulla

Jätehuollon palvelutason määrittämisessä on Forssan seudulla ja laajemminkin käynnissä kova vääntö.

Loimi-Hämeen Jätehuolto oy:n toimitusjohtaja Immo Sundholm sanoo jätelautakunnan olevan väärä taho jätehuollon palvelutason määrittämiseen, koska LHJ:n osakaskunnat ovat siirtäneet jätelain 43. pykälän mukaisesti jätehuollon järjestämisen LHJ:n tehtäväksi.

-Jätelautakunta on väärä taho jätehuollon palvelutasoa määrittämään. Olemme pyrkineet viestimään asiaa jätelautakunnalle siinä onnistumatta. On kuin seinille puhuisi. Palvelutason määrittäminen jätehuollon operatiivisena toimintana kuuluu meille, Sundholm sanoo.

Eilisessä kokouksessaan jätelautakunta päätti, että jatkossa jätehuoltoyhtiö valmistelee pohjaesityksen palvelutason määrittelemisestä. Jätelautakunta ja ympäristönsuojeluviranomainen yhteistyössä vahvistavat esityksen.

Jätelautakunnassa palvelutason määrittäminen hyrähti käyntiin viime toukokuussa. Palvelutason määrittelyyn lautakuntaa kannusti muun muassa pakkausjäteasetuksen voimaantulo, orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ja LHJ:n sekä Satakierron fuusio.

Haasteiksi koettiin myös erikokoiset kunnat ja niiden rakenne sekä palvelutason vaihtelevuus. Jätelautakunta katsoo joutuneensa tekemään päätöksiä muun muassa siitä, mikä on kunnan ja koko alueen ja tuottajayhteisön yhteisen hyötyjäteverkoston riittävä palvelutaso.

Lautakunta vetoaa myös Kuntaliittoon, jonka mukaan jätehuollon palvelutason määrittäminen on suotavaa, vaikka se ei olekaan kunnan tai lautakunnan lakisääteinen tehtävä. Palvelutason määrittämisellä turvataan lautakunnan mielestä riittävä palvelutaso ja varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus.

Lautakunnan valmistelussa lähtökohtana on ollut, että palvelutasosta päättäminen ja sen hyväksyminen kuuluu jätelautakunnan tehtäviin.

Hallinnollinen jätehuoltosoppa oli periaatteessa valmis jo vajaa vuosi sitten toukokuussa.

Tuolloin jätelautakunta päätti perustaa myös työryhmän valmistelemaan asiaa ja siihen pyydettiin kahta edustajaa LHJ:stä. Työryhmän tavoitteeksi asetettiin kuvata ja linjata nykyinen toiminta ja laatia yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Jätehuollon tavoitteet oli kaavailujen mukaan määritelty jo jätepoliittisessa ohjelmatyössä.

Joulukuussa lautakunta lähetti kuntiin lausunnolle palvelutason määrittelyä koskevan luonnoksen. Tuolloin LHJ tiedusteli, miksei heiltä pyydetty asiaan lausuntoa.

Lausuntoa ei LHJ:ltä pyydetty, koska LHJ oli nimennyt valmistelevaan työryhmään Satakierron alueen entisen toimitusjohtajan, LHJ:n aluepäällikkö Sanna Matintalon sekä palvelupäällikkö Anne Sjöbergin. LHJ sai kuitenkin mahdollisuuden lausunnon antoon.

LHJ:n lausunnon mukaan työryhmän nimissä kuntiin oli toimitettu sellainen luonnos palvelutason määrittämiseksi, joka ei ollut työryhmän valmistelema eikä hyväksymä. LHJ:n jätelautakuntasopimukseen ei ole kirjattu lautakunnan esittämäksi tehtäväksi palvelutasosta päättämistä ja hyväksymistä.

Lausunnossa korostetaan, että Kuntaliiton mukaan yksityiskohtaisen palvelutason toteuttamissuunnitelman laadinnan vetovastuu tulisi olla jätelaitoksella. Kunnan, jätelaitoksen ja jätehuoltoviranomaisten pitäisi määritellä yhteiset tavoitteet jätepoliittisessa ohjelmassa. LHJ:n mukaan luonnos on sisällöltään puutteellinen ja osittain virheellinen.

Lautakunnan palvelutasomääritys lähetetään tiedoksi kuntiin osana jätepolitiikkaa. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic