Lounais-Häme

Jätemaksujen poistosta näkemyseroja

Forssan kaupungin jätelautakunnalla ja jätehuoltotoimija Lounais-Hämeen Jätehuolto oy:llä on näkemyseroja jätemaksujen poistamisesta niin sanotussa kunnan paikkaavassa järjestelmässä olevilta asukkailta, joiden kiinteistöiltä on yli 21 kilometrin matka jäteasemalle ja asema ei ole luonnollisen kulkureitin varrella.

LHJ:n mielestä jätemaksujen poistaminen ei ole jätelain mukaista. LHJ on todennut, että jätetaksoissa ei ole sidottu maksun suuruutta ja jäteastian etäisyyttä toisiinsa, vaan jäteastian ja kiinteistön väliseen etäisyyteen liittyvät määräykset on kirjattu jätehuoltomääräyksiin.

Näkemyserot ovat syntyneet tapauksesta, jossa vapaa-ajan asunnon omistaja ei ollut tyytyväinen jätemaksujensa määräytymisperusteeseen ja valitti jätehuoltosuunnittelijan päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kiinteistön vuotuinen jätemaksu oli alun perin 73 euroa, joka koostui 13 euron perusmaksusta ja 60 euron kiinteistökohtaisesta maksusta. Kiinteistökohtainen maksu oli määräytynyt sen perusteella, että jäteyhtiö oli järjestänyt kiinteistölle jäteastian, joka sijaitsi jäteasemalla.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja vahvisti kiinteistönomistajalta perittäväksi vain vapaa-ajan asunnon perusmaksun. Perusteena oli se, että kiinteistöä lähinnä olevalle jäteasemalle on matkaa yli 21 kilometriä. Matkaa pidettiin kohtuuttomana, varsinkin kun jäteasema ei sijainnut vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon välisellä reitillä.

Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen jätelautakunta pyysi Loimi-Hämeen Jätehuoltoa huolehtimaan, että kiinteistökohtainen jätemaksu poistetaan kunnan paikkaavassa järjestelmässä olevilta asukkailta, joiden matka jäteasemalle on yli 21 kilometriä, eikä jäteasema ole luonnollisen reitin varrella. Näille kiinteistölle jäisi maksettavaksi vuotuinen perusmaksu.

Nyt LHJ on jättänyt asiasta lautakunnalle kirjallisen kannanoton. Jätelautakunta kirjasi kannanoton tässä vaiheessa tiedokseen.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti