Lounais-Häme

Jätevesineuvonta jatkuu Hämeessä

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Kymijoen vesi ja ympäristö ry:lle ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle yhteensä 78 000 euroa avustusta haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille suunnattuun jätevesineuvontaan. Neuvontaa tehdään kuluvan vuoden aikana Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Neuvonnan tavoitteena on antaa tietoa ja kannustaa haja-asutuksen kiinteistöjen omistajia kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä. Neuvontaa suunnataan erityisesti herkille ranta- ja pohjavesialueille sijoittuville kiinteistöille, joiden tulee saattaa puutteelliset jätevesijärjestelmät kuntoon 31.10.2019 mennessä.

Maksutonta yleisneuvontaa tarjotaan erilaisten yleisötapahtumien yhteydessä ja kiinteistökohtaista neuvontaa alueen kuntien ja asukkaiden esittämien tarpeiden perusteella. Neuvojiin voi ottaa yhteyttä, jos oman jätevesijärjestelmän toiminta, huoltotoimenpiteet tai saneeraustarpeet askarruttavat.

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään kuluvalla viikolla. Kesällä jätevesineuvontaa on luvassa esimerkiksi kesätapahtumissa.

Ympäristöministeriön tukemaa kiinteistökohtaista neuvontaa on annettu Hämeessä vuosina 2012–2017 yhteensä noin 7800 kiinteistölle. Viime vuonna erilaisissa kesä- ja yleisötapahtumissa tavoitettiin lähes 1400 kiinteistönomistajaa.

Neuvontatulosten perusteella 20–30 prosentilla kiinteistöistä jätevesijärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön velvoitteet.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti